Berggatan färdigställs i sommar

Jokkmokks kommun kommer under försommaren att färdigställa arbetena längs Berggatan mellan Storgatan och Föreningsgatan. De stora markarbetena beräknas vara klara i början av juli.

Taggar: #Nyhet, #Kommun

Den första etappen, som färdigställdes under 2017 med ny belysning på plats i november, innefattade gatans östra sida. Nu fortsätter arbetet med etapp 2 som dras igång i slutet av maj och beräknas vara klart i början av juli. Nu åtgärdas gatans västra sida och det totala gaturummet färdigställs. 
  
"Det kommer, självklart, att innebära en del störningar, inte minst för biltrafiken, som får använda sig av andra infarter. Vi vill uppmana till detta, då kommer vi också att få så lite störningar som möjligt", säger Sigrid Segerström, planarkitekt och strategisk samhällsplanerare vid Jokkmokks kommun. 

Berggatan har identifierats som en knutpunkt i samhället men med otydlig miljö både för bilisterna och, inte minst, ngtrafikanternaUpprustningen av gaturummet ska ge en tydligare trafikstruktur och en trevligare gestaltning med införlivande av sociala ytor för nyttjande och vistelse.  
 
"Projektet ska bidra till att främja liv och rörelse, säkerhet och trygghet, orienterbarhet samt underlätta för fotgängare och cyklister. Vi skapar, bland annat, en bilfri torgyta – en social mötesplats" 
 
För mer information: 
Sigrid Segerström - planarkitekt, strategisk samhällsplanerare 
sigrid.segerstrom@jokkmokk.se 


Publicerad: 2018-05-16 16:38. Ändrad: 2018-05-16 16:43.


Kommun & Samhälle18 maj 2018

Lär dig mer om naturen på Naturens egen dag

Jokkmokk är en fantastisk kommun för den som älskar att utforska naturen och utöva spännande fritidsaktiviteter utomhus. I juni ifjol arrangerades Naturens Dag för första gången, med syftet att lyfta fram friluftslivet och alla de olika organisationer som arbetar med naturen som rekreationskälla.

Taggar:
Kommun & Samhälle08 maj 2018

Temadag om krisberedskap

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner och samhället inte fungerar som du är van vid?

Taggar: #Kommun, #Utbildning, #Politik, #Krisberedskap
Kommun & Samhälle20 april 2018

Vision 2030 i populärversion

Hur gör man en politisk vision tillgänglig? Ett sätt är att formulera den i ett dokument, som berättar om målbilder och prioriterade aktiviteter för kommunorganisationen. Hur gör man visionen ännu mer tillgänglig? Jo, det kan man göra genom en fin pocketversion av visionen, till för alla medborgare som kan tänkas vara intresserade.

Taggar: #Kommun, #Företagsamhet, #Kultur, #Ung, #Utbildning, #Jämställt, #Innovationer, #Mötesplats, #Integration, #Vård och omsorg, #Politik, #Miljö, #Hållbarhet
Kommun & Samhälle20 februari 2018

Utökade möjligheter för stipendier

Sedan 2015 har Jokkmokks kommun utdelat stipendier inom Barn-och Utbildningsnämndens område. Stipendiet har tilldelats personer som antagits till och påbörjat utbildningar mot lärare, förskollärare och fritidspedagog. -Nu utökas stipendiet till att även gälla för utbildningar mot samtliga yrkesområden där kommunen ser rekryteringsbehov, säger Caroline Johansson, personalchef vid Jokkmokks kommun. Stipendierna är en del i strategin för att underlätta organisationens framtida kompetensförsörjning.

Taggar: #Kommun, #Utbildning
Visa fler nyheter