Giella förskola

Den samiska förskolan bedrivs i sameskolstyrelsens regi och har en egen ansökningblankett som ni finner på deras hemsida

Sameskolförordningen föreskriver att Sameskolstyrelsen efter avtal med en kommun kan fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklass, förskole- och fritidsverksamhet för samiska barn.

Dessa finansieras av respektive kommun. Verksamheten skall bedrivas enligt de mål som följer av skollag, läroplan för förskolan, kommunens mål och riktlinjer för barnomsorg och Sameskolstyrelsens skolplan.

Därutöver gäller att verksamheten ska ha en samisk profil där målsättningen ska vara att bevara och stärka det samiska språket, kulturen, identiteten, traditionerna och värderingarna.

Förskoleverksamheten bedrivs med samma taxa och tillämpningsregler som den kommunala förskolan.

För ansökningsblanketter och mer information, se sameskolstyrelsens hemsida


Publicerad: 2014-07-16 15:54. Ändrad: 2014-07-16 15:55.

Kontakt

Köpmangatan 4

962 26 JOKKMOKK
0971-553 55 - rektor
barnomsorg@sameskolstyrelsen.se