Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från förskoleklass till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritids är ett frivilligt komplement till skoldagen som man ansöker och är öppet den del av dagen ditt barn inte går i skolan och hela dagar under lov.

I Jokkmokks kommun har fritidshemmen öppet måndag-fredag från klockan 06.15 fram till skolan börjar, och från att skolan slutar fram till 18.30

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Fritidshem finns i anslutning till respektive lågstadie-skola.

Ansökan & uppsägning av plats

Plats i fritidshem kan tilldelas när anmälan inkommit och antecknats.
Ansökningsblanketten finner ni till höger i menyn för de kommunala fritidshemmen, ansökan till sameskolans fritidshem görs via deras hemsida.
Då någon av vårdnadshavarna är arbetssökande eller är föräldraledig med yngre syskon får platsen nyttjas högst 10 timmar per vecka. Avgift tas ut med 3/8 av maxtaxans belopp.
 
Uppsägning av plats kan ni läsa mer om här
I Jokkmokks kommun finns fritids vid Västra skolan, Porjus skola, Vuollerim skola samt Sameskolan. På västra skolan finnas två avdelningar, Glaciären och Syd.

Läs mer om avgifter eller vilka skyldigheter du som förälder har att anmäla förändringar i inkomst, familjeförhållanden eller vistelsetid i menyn till vänster


Publicerad: 2014-07-01 17:53. Ändrad: 2014-07-01 17:53. Ansvarig: Annika Fredriksson

Kontakt

Fritids Syd

Västra skolans fritidshem

Telefon: 0971-17170

Fritids Glaciären

Västra skolans fritidshem

Telefon: 0971-171 19

Fritids Porjus

Porjus skolas fritidshem

Telefon: 0971-173 49

Fritids Vuollerim

Vuollerims skolas fritidshem

Telefon: 0971-173 51
Mobil: 070-058 66 15