Förändring

Om förändring gällande inkomst, vistelsetid eller familjesituation uppstår måste du lämna in en ändringsanmälan.

Om vistelsetid, inkomst eller familjesituation

Platsinnehavare är skyldig att lämna uppgift om förändrad inkomst, vistelsetid och familjeförhållanden. En gång per år görs inkomstförfrågan. Kontroll av lämnad uppgift kan komma att ske hos arbetsgivaren. Om inte inkomstuppgift lämnas, debiteras avgift motsvarande maxbelopp i taxan.

Blanketten lämnas in till Västras skolexpedition.

 

Schema utifrån vistelsetid

Du lämnar in de tider ditt barn behöver vara på förskolan och dessa ska svara mot vårdnadshavares arbets- eller studieschema inklusive skälig tid för hämtning och lämning.

 

Föräldraledighet med nytt syskon

Under tiden du är föräldraledig med ett nytt syskon har barnet rätt till förskola 10h per vecka. Syskontid på fritids är normalt 2h dagligen efter skolan måndag - fredag.

Även avgiften för fritidshem reduceras under föräldraledigheten med 3/8 av maxtaxa, men först då du lämnat in en ändringanmälan till skolexpeditionen.

 

Arbetssökande

Arbetssökande föräldrar har precis som föräldralediga föräldrar rätt till fritids 10h per vecka efter skoltid.

Avgiften reduceras med 3/8 av maxtaxa från det att ni lämnat en  ändringsanmälan till skolexpeditionen


Publicerad: 2014-07-16 15:08. Ändrad: 2017-11-24 13:36.

När kan det vara viktigt att höra av sig till skolexpedition om en förändring?

Vi har samlat några exempel:

  • Inkomstförändringar såsom löneökning, ökad/minskad lön
  • Föräldraledighet med nytt syskon
  • Sjukskrivning
  • Arbetslöshet
  • Separation eller ihopflytt