Uppsägning

Uppsägningstiden är två (2) månader och gäller från det datum då uppsägning gjorts och ska ske skriftligt.

Avgift tas ut under uppsägningstiden, oavsett om barnet använder platsen eller ej.

Blanketten som ni återfinner till höger postas eller lämnas in till skolexpeditionen.


Publicerad: 2014-07-16 15:08. Ändrad: 2016-07-29 12:41.

Skolexpeditionen

Besöks- & postadress:
Åsgatan 4
962 32 Jokkmokk
0971-170 00

Magdalena Johansson
Skolassistent
0971-172 51
Magdalena.Johansson@jokkmokk.se

Emmelie Stuge
Skolassistent
0971-172 05
Emmelie.Stuge@jokkmokk.se