Modersmål

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet (skollagen 10 kap 7 §).
 
Jokkmokks kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning förutsatt att det finns lämpliga lärare och att det finns grupper om minst 5 elever som önskar undervisning i språket. Undervisningen sker under skoltid.
 
Anmälan görs inför varje nytt läsår.
 
Om du vill sluta med modersmålsundervisningen meddelas detta skriftligen till skolans expedition.
 
Anmälan görs skriftligen.

Publicerad: 2014-07-01 17:56. Ändrad: 2014-07-01 17:56.

Blanketter

Anmälningsblankett