Skolexpeditioner

Här återfinner ni post och besöksadresser till respektive skolexpedition.

Västras skolexpedition

Här administreras förskolorna Fjällbacken, Katten, Nygården & Knallhatten. Skolorna Porjus, Vuollerim och Västra samt fritids på respektive skola. Ingång från östra kortsidan av byggnaden.

Adress: Åsgatan 4, 962 32 Jokkmokk

Magdalena Johansson
Skolassistent
0971-172 51
Magdalena.Johansson@jokkmokk.se

Emmelie Stuge
Skolassistent
0971-172 05, 070-263 21 85
Emmelie.Stuge@jokkmokk.se

 

Östras skolexpedition

Här administreras frågor som rör Östra skolan och deras elever.

Adress: Kyrkogatan 4, 962 31 JOKKMOKK

Gunilla Sundqvist
skoladministratör
0971-172 15
gunilla.sundqvist@jokkmokk.se

 

Bokenskolans skolexpedition

Adress: Storgatan 57 96231 Jokkmokk

Ann-Kristin Älgamo
skoladministratör
0971-172 30
ann-kristin.algamo@jokkmokk.se


Publicerad: 2014-07-01 17:56. Ändrad: 2017-01-02 08:54.

Kontakt skolledning

Kerstin Fors-Mattsson
Skolchef
0971-171 21, 070-579 71 21
kerstin.fors-mattsson@jokkmokk.se

Monica Åhman Fjellström
Rektor & förskolechef
Ansvarig för: Förskolorna Katten, Fjällbacken och Nygården & Vuollerim skola
0971-172 50, 070-225 85 52
monica.ahman@jokkmokk.se

Gunilla Andersson
Rektor
Ansvarig för: Östra Skolan
0971-172 16, 070-3937216
gunilla.andersson@jokkmokk.se

Helen Isaksson Spik
Rektor & förskolechef
Ansvarig för: Västra skolan, Porjus skola, Knallhattens förskola
0971-172 52, 070-381 07 24
helen.isaksson@jokkmokk.se