Skolskjuts

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs

Det kan vara på grund av färdvägens längd, trafikförhållandena, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet.

Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall. 

Rätten till skolskjuts gäller för elever i grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor med offentlig huvudman om eleven går i den skola kommunen placerat dem i.

Kommunen kan dock ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor eller i en annan kommunal skola än den som kommunen skulle ha placerat dem i.


Publicerad: 2014-07-01 17:55. Ändrad: 2014-07-01 17:55.

Kontakt

Ann-Kristin Älgamo

Handläggare skolskjuts

Telefon: 0971-172 30
Epost:
ann-kristin.algamo@lapplands.se

Relaterat

Skolverket