Hållbar utveckling

Jokkmokks kommun har under flera års tid satsat offensivt på att arbeta med frågor som rör hållbar utveckling, klimat och energi. Sedan 2010 finns i Jokkmokks Kommun ett projektfinansierat kontor som arbetar specifikt med just dessa frågor.

Från och med september 2015 jobbar Jokkmokks kommun tillsammans  med partner från Norra Irland, Irland, Skottland och Finland med energieffektivisering, förnybar energi och klimatanpassning inom dricksvattenförsörjning, avlopp och renhållning. Projektet RECENT medfinansieras av Europeiska Unionens ERDF fond, Northern Periphery and Arctic Programme.

Läs mer på RECENT hemsida

Från och med augusti 2017 finns ytterligare ett projekt som Jokkmokks kommun är partner i tillsamman med LTU för Sveriges räkning samt partner från Irland, Finland, Norge och Tyskland. Projektet LECo vill bidra till att skapa hållbara energi-byar med hjälp av lärdomar från Tyskland och Österrike. Projektet medfinansieras av Europeiska Unionens ERDF fond, Northern Periphery and Arctic Programme

Läs mer på LECO projektets hemsida

 


Publicerad: 2014-10-16 09:17. Ändrad: 2014-10-16 09:20.

Miljö och Energi

Wolfgang Mehl
Miljöstrateg & energiexpert
Projektledare
070-201 37 48
wolfgang.mehl@jokkmokk.se

Silva Herrmann
Miljöstrateg & energiexpert
Projektledare
070-202 74 74
silva.herrmann@jokkmokk.se