Skapa värde på lokal nivå

Vi lägger mycket pengar på energi.Uppskattningsvis blev energinotan för hela Jokkmokk så mycket som 240 000 000 SEK (2015).

En del av dessa pengar stannar redan i Jokkmokk och skapa värden lokalt, till exempel genom att omvandla skogsvaror från Jokkmokk till fjärrvärme. En annan del flyter ut ur det regionala kretsloppet, till exempel genom att betala för importen av fossila bränslen för drivmedel. Om vi minskar andelen fossila bränslen och öka andelen av lokal förnybar energi stannar mer pengar i regionen och kan bidra till att skapa regionalt tillväxt och jobb. Det är det som projektet LECO ska bidra till.

Energianvändning per sektor i Jokkmokk 2015

Källa grafik: Energiöversikt Jokkmokk, Energikontor Norr / Energiluppen


Publicerad: 2018-02-15 16:28. Ändrad: 2018-02-15 16:42.