Skapa värde på lokal nivå

Vi i Jokkmokk lägger mycket pengar på energi. En del av dessa pengar försvinner ur det lokala kretsloppet. En grov uppskattning visar att 10 procent energieffektivisering och 10 procent ökad andel förnybar energi skulle göra att omkring 14 Mkr mer stannar i Jokkmokk. Dessa pengar kan användas lokalt och skapa jobb. Det är det som projektet LECO ska bidra till.

Den 16 maj 2018 hölls en inspirationsworkshop i Jokkmokk inom projekten RECENT och LECO om att hitta smarta energilösningar för en hållbar utveckling på landsbygden i Norra Sverige för att nå detta mål. Genom kooperativ företagandet och förädling av naturkrafter ska mervärde och lokala jobb skapas.

Läs mer om resultat från workshopen.

Energiläget i Jokkmokk 2015

Energianvändning per sektor i Jokkmokk 2015

Källa grafik: Energiöversikt Jokkmokk, Energikontor Norr / Energiluppen

Vill du veta mer om energiläget i Jokkmokk? Här hittar du en rapport framtagen av Energikontor Norr.


Publicerad: 2018-02-15 16:28. Ändrad: 2018-02-15 16:42.