Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Personlig assistent

  Publiceringsdatum: 2018-10-18

  Brukaren är en 36-årig tjej med flerfunktionshinder. Hon är glad och social, tycker om när det händer saker runt i kring henne samt att vara ute i alla väder. Som personlig assistent arbetar du i personens hem med vård- och omsorgsarbete samt allt som hör hemmet till; städ, tvätt, matlagning och viktigast av allt: att skapa en meningsfull vardag för brukaren. I arbetet ingår även att vara delaktig i samverkan med andra yrkesgrupper inom- och utanför enheten samt att bidra till vårt utvecklingsarbete. Arbetet är schemalagt i form av dygnsjobb med sovande jour. Du bör vara beredd på att mestadels arbeta självständigt. Du har stor frihet och ansvar för att utifrån brukaren och de rutiner som finns på arbetsplatsen planera dagens aktiviteter. Det ingår även att följa med brukaren på dagcenter samt till badet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, mognad och samarbetsförmåga. Du erbjuds givetvis en ordentlig introduktion samt utbildning i elrullstolskörning och lyftteknik. Allt arbete utgår från vår värdegrund respekt, lika värde och ansvar. Det är viktigt att du, liksom vi, anser att alla har rätt till ett bra liv. Vi ser varje liten framgång för våra brukare som en framgång för oss och vi blir aldrig färdiga utan strävar hela tiden efter att bli ännu bättre.

  Ansök om tjänsten - Personlig assistent

 • Personlig assistent 85%

  Publiceringsdatum: 2018-10-18

  Brukaren är en 71-årig kvinna med funktionsnedsättning efter en stroke. Som personlig assistent arbetar du i personens hem med vård- och omsorgsarbete samt allt som hör hemmet till; städ, tvätt, matlagning och viktigast av allt: att skapa en meningsfull vardag för brukaren. I arbetet ingår även att vara delaktig i samverkan med andra yrkesgrupper inom- och utanför enheten samt att bidra till vårt utvecklingsarbete. Arbetet är schemalagt i form av dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Du bör vara beredd på att mestadels arbeta självständigt även om man under vissa tider är två personal i tjänst. Gruppen har även schemalagda möten varje vecka. Du har stor frihet och ansvar att utifrån brukaren och de rutiner som finns på arbetsplatsen planera dagens aktiviteter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, mognad och samarbetsförmåga. Du erbjuds givetvis en ordentlig introduktion samt utbildning i elrullstolskörning och lyftteknik. Allt arbete utgår från vår värdegrund respekt, lika värde och ansvar. Det är viktigt att du, liksom vi, anser att alla har rätt till ett bra liv. Vi ser varje liten framgång för våra brukare som en framgång för oss och vi blir aldrig färdiga utan strävar hela tiden efter att bli ännu bättre.

  Ansök om tjänsten - Personlig assistent 85%

 • Omsorgspersonal till daglig verksamhet

  Publiceringsdatum: 2018-10-18

  Dagcenter är en daglig verksamhet för personer som tillhör LSS, d.v.s. personer med utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada. Idag deltar 19 personer med flerfunktionshinder i diverse olika aktiviteter utifrån egen förmåga och önskemål. Aktiviteterna som bedrivs är allt från återvinning, bad, sekvensträning, promenader, arbete med färg och form, datorer, sinnesstimulering, social träning, matlagning, städning och musik. Särvux undervisning sker i samarbete med Kunskapens Hus. Verksamheten är strukturerad med rutiner och schema över dagen, detta för att ge trygghet. Några av deltagarna har praktikplatser utanför dagcenter ett par dagar/vecka. Dagcenter är öppet måndag-fredag kl. 8.00-15.30. Syftet med den dagliga verksamheten är att skapa en meningsfull vardag för våra deltagare. I arbetet ingår även att vara delaktig i samverkan med andra yrkesgrupper inom- och utanför enheten samt att bidra till vårt utvecklingsarbete. Allt med syfte att ge brukaren en god livskvalité med möjlighet att utveckla sina färdigheter.

  Ansök om tjänsten - Omsorgspersonal till daglig verksamhet

 • Personal/Kundsamordnare till verksamheten hemtjänst i ordinärt boende

  Publiceringsdatum: 2018-10-16

  Stöd och uppföljande av våra kunder/brukares behov inom teamet. Systematiskt stöd för upprättande, uppföljning och avslut av genomförandeplaner till teamet. Sammankallande och ansvarig för omvårdnadsmöten inom teamet. Stöd till teamet avseende avvikelser, trygghetslarm, värdegrunden, fallprevention och vardags rehabilitering. Administrativt stöd till verksamheten och teamet. Hålla sig förtrogen med förändringar som är aktuella inom kund/brukarområdet. Information om aktuella personalförutsättningar och vägledning om personaladministrativa system. Förutsättningar, krav, underlag, sammanställning och stöd till schemaadministratörer. Introduktion och uppföljning av nyanställda. Frånvaroplanering i samverkan med bemanningsenhet och ansvarig verksamhetschef. Hålla sig förtrogen med förändringar som är aktuella inom personalområdet.

  Ansök om tjänsten - Personal/Kundsamordnare till verksamheten hemtjänst i ordinärt boende

 • Arbetsterapeut

  Publiceringsdatum: 2018-10-15

  Arbetsterapeuten arbetar självständigt i nära samarbete med vårdpersonal. I arbetet ingår sedvanliga arbetsterapeutuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar och handleda personal. Schemalagd arbetstid vardagar, även arbete kvällar kan förekomma.

  Ansök om tjänsten - Arbetsterapeut

 • Personlig assistent

  Publiceringsdatum: 2018-10-09

  Brukaren är en 36-årig tjej med flerfunktionshinder. Hon är glad och social, tycker om när det händer saker runt i kring henne samt att vara ute i alla väder. Som personlig assistent arbetar du i personens hem med vård- och omsorgsarbete samt allt som hör hemmet till; städ, tvätt, matlagning och viktigast av allt: att skapa en meningsfull vardag för brukaren. I arbetet ingår även att vara delaktig i samverkan med andra yrkesgrupper inom- och utanför enheten samt att bidra till vårt utvecklingsarbete. Arbetet är schemalagt i form av dygnsjobb med sovande jour. Du bör vara beredd på att mestadels arbeta självständigt. Du har stor frihet och ansvar för att utifrån brukaren och de rutiner som finns på arbetsplatsen planera dagens aktiviteter. Det ingår även att följa med brukaren på dagcenter samt till badet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, mognad och samarbetsförmåga. Du erbjuds givetvis en ordentlig introduktion samt utbildning i elrullstolskörning och lyftteknik. Allt arbete utgår från vår värdegrund respekt, lika värde och ansvar. Det är viktigt att du, liksom vi, anser att alla har rätt till ett bra liv. Vi ser varje liten framgång för våra brukare som en framgång för oss och vi blir aldrig färdiga utan strävar hela tiden efter att bli ännu bättre.

  Ansök om tjänsten - Personlig assistent

 • Verksamhetschef till området ordinärt boende

  Publiceringsdatum: 2018-10-04

  Som verksamhetschef arbetar du på uppdrag av socialnämnden och rapporterar till socialchef. Du ingår i Socialtjänstens ledningsgrupp samt i vissa fall är du föredragande i socialnämnd och socialutskott i såväl allmänna som enskilda ärenden. Som verksamhetschef har du ansvar för att bedriva verksamheten i enlighet med lag, fastställda styrdokument som exempelvis strategisk plan, riktlinjer och rutiner inom tilldelad budgetram. - Du ska säkra och följa upp nämndens utvecklingsbehov och kvalitetsutveckling genom dialog med övrig verksamhetsledning och medarbetare. Samt omvärldsbevaka i takt med ändrad lagstiftning och rådande evidens. - Du har ansvar för det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet utifrån fastlagd budget. Du har ett samlat ansvar för verksamhetens leveransförmåga. - Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, budget och personal. Du har ansvar för övergripande planering, genomförande och uppföljning inom verksamhetsområdet .

  Ansök om tjänsten - Verksamhetschef till området ordinärt boende

 • Ämneslärare i hem- och konsumentkunskap

  Publiceringsdatum: 2018-10-03

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag. Du kommer att arbeta i åk 6-8.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare i hem- och konsumentkunskap

 • Enhetschef till vård- och omsorgsboende

  Publiceringsdatum: 2018-08-24

  Som enhetschef ansvarar du ensam eller tillsammans med kollega för verksamhetsutveckling, personal och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i respektive spårs chefsmöten. I organisationen finns även en personalsamordnare. Arbetet kräver engagemang och kraft att leda och utveckla verksamheten där brukaren får hjälp utifrån sina behov och önskemål och där alla människor möts med respekt. Du kommer på ett professionellt sätt samarbeta med andra enheter inom avdelningen och förvaltningen. Samverkan sker även med andra interna och externa samarbetspartners. Som enhetschef har du personal och budgetansvar. Du ansvarar även för att aktivt bedriva utvecklings- och kvalitetsarbete.

  Ansök om tjänsten - Enhetschef till vård- och omsorgsboende

 • Fritidspedagog till Västra skolan och Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-08-22

  Som fritidspedagog ska du arbeta utifrån skolans läroplan. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att bedriva fritidshemsverksamhet samt under skoldagen samverka och bedriva verksamhet med elever och lärare. Möjlig placering av tjänsten finns både vid Västra skolan och Porjus skola.

  Ansök om tjänsten - Fritidspedagog till Västra skolan och Porjus skola

 • Specialpedagog/speciallärare till Västra skolan och Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-08-22

  Du ingår i skolans specialpedagogiska team samt elevhälsoteam och arbetar kring elever i behov av särskilt stöd. På skolnivå arbetar du utifrån elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag tillsammans med elevhälsoteam och skolledning. Arbetet består av stöd till enskilda elever och även i grupp, handledning av pedagoger, utveckla lärmiljöer tillgängliga för alla, kartlägga/utreda elevers behov, vara behjälplig i att utforma åtgärdsprogram och extra anpassningar. Möjlig placering av tjänsten finns både vid Västra skolan och Porjus skola.

  Ansök om tjänsten - Specialpedagog/speciallärare till Västra skolan och Porjus skola

 • Lärare år 1-5 Västra skolan och Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-08-22

  Som lärare ska du genom ett tydligt ledarskap i klassrummet arbeta för hög målupfyllelse och motiverade elever utifrån läroplanens intentioner. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera,genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten. Möjlig placering av tjänsten finns både vid Västra skolan och Porjus skola.

  Ansök om tjänsten - Lärare år 1-5 Västra skolan och Porjus skola