Jobba hos oss

Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Verksamhetschef inom vård och omsorgsboende för äldre

  Publiceringsdatum: 2018-08-15

  Som verksamhetschef arbetar du på uppdrag av socialnämnden och rapporterar till socialchef. Du ingår i Socialtjänstens ledningsgrupp samt i vissa fall är du föredragande i socialnämnd och socialutskott i såväl allmänna som enskilda ärenden. Som verksamhetschef har du ansvar för att bedriva verksamheten i enlighet med lag, fastställda styrdokument som exempelvis strategisk plan, riktlinjer och rutiner inom tilldelad budgetram. Du ska säkra och följa upp nämndens utvecklingsbehov och kvalitetsutveckling genom dialog med övrig verksamhetsledning och medarbetare. Samt omvärldsbevaka i takt med ändrad lagstiftning och rådande evidens. Du har ansvar för det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet utifrån fastlagd budget. Du har ett samlat ansvar för verksamhetens leveransförmåga. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, budget och personal. Ansvar för övergripande planering, genomförande och uppföljning inom verksamhetsområdet.

  Ansök om tjänsten - Verksamhetschef inom vård och omsorgsboende för äldre

 • Undersköterskor till natteamet i Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-08-10

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med natt- och helgarbete. Arbetet utförs både i särskilt och ordinärt boende.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor till natteamet i Jokkmokk

 • Omsorgspersonal funktionsnedsättning, timvikarier

  Publiceringsdatum: 2018-08-10

  Det finns två gruppbostäder, Örnen och Skogsgläntan, med vardera 4 respektive 5 boende. Vi handleder och stöttar de boende med allt som vardagen tillhör, t ex omvårdnad, inköp, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Allt med syfte att ge brukaren en god livskvalité med möjlighet att utveckla sina färdigheter. Här ingår du i ett arbetslag men det är viktigt att du kan arbeta självständigt. Din arbetstid kan bli förlagd till dag, kväll, helg samt sovande jour. Vi söker dig som är positiv, kreativ och ansvarstagande. Dagcenter är en daglig verksamhet med syfte att skapa en meningsfull vardag för våra brukare. Verksamheten är öppen dagtid under vardagar. Vi söker dig som är positiv, kreativ, aktiv och handlingskraftig. Inom socialpsykiatrin jobbar du som boendestödjare med att ge stöd till våra brukare i vardagen oavsett om det handlar om praktisk hjälp i hemmet eller att planera och strukturera dygnet och dess händelser. Det kan innebära att ni hjälps åt att städa, planera veckans måltider, göra inköp eller att sitta ner och prata en stund. Stödet bygger på gemensam planering och utförs tillsammans med brukaren med syfte att öka självständigheten. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Här ser vi gärna att du är en mogen, självständig och ansvarstagande person. Vi erbjuder även personlig assistans till två kvinnliga brukare till vilka vi söker kvinnlig personal. Som personlig assistent arbetar du i personens hem med vård- och omsorgsarbete samt allt som hör hemmet till; städ, tvätt, matlagning och självklart att skapa en meningsfull vardag för brukaren. Arbetet är schemalagt till dag, kväll, helg men även dygnsjobb kan förekomma. Du bör vara beredd på att mestadels arbeta självständigt, därför behöver du vara mogen och ansvarstagande.

  Ansök om tjänsten - Omsorgspersonal funktionsnedsättning, timvikarier

 • Omsorgspersonal vård- och omsorgsboende, timvikarier

  Publiceringsdatum: 2018-08-08

  I arbetsuppgifterna som undersköterska och vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetet är förlagt både på vård- och omsorgsboende samt ordinärt boende (gäller natteamet). Arbetstiden kan bli förlagd under dygnets alla timmar, alla dagar i veckan. I din ansökan kan du notera om du helst vill arbeta dagtid eller natt och om det är på specifik ort.

  Ansök om tjänsten - Omsorgspersonal vård- och omsorgsboende, timvikarier

 • Korttidspool till Bemanning och Rekryteringsenheten

  Publiceringsdatum: 2018-08-07

  I arbetsuppgifterna ingår att ge god livskvalité till brukarna utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men där även serviceuppgifter i form av städ, tvätt, inköp, matdistribution samt övriga aktiviteter med brukarna ingår. Ditt uppdrag är att täcka upp vid ordinarie personals kortare frånvaro samt vid behov av tillfällig resursförstärkning. Det innebär att du kanske inte så långt i förväg vet var du ska utföra ditt arbete och på vilka tider men du vet vilka dagar, kvällar och helger som du har tjänstgöring. Du kan även komma att erbjudas arbeta natt då behov uppstår. Det här arbetssättet kräver att du är en flexibel och självgående person som tycker det är roligt med omväxlande arbetsmiljöer och stimulerande att variera dina arbetsuppgifter. På sikt kan även ditt arbetsområde komma att utvidgas till kommunens övriga avdelningar utifrån övriga verksamheters behov, ditt eget intresse, dina erfarenheter och kompetenser.

  Ansök om tjänsten - Korttidspool till Bemanning och Rekryteringsenheten

 • Undersköterskor till särskilt boende

  Publiceringsdatum: 2018-07-25

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor till särskilt boende

 • Verksamhetsutvecklare vik

  Publiceringsdatum: 2018-06-08

  Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara förvaltning och utveckling av verksamhetssystemet ProCapita/Lifecare samt utvecklandet av socialnämndens kvalitetsledningssystem. Statistik, webbutveckling och ansvar för arkivet är arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Du kommer i hög utsträckning att samverkan med interna och externa aktörer. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid.

  Ansök om tjänsten - Verksamhetsutvecklare vik

 • Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor

  Publiceringsdatum: 2018-05-14

  Som specialistsjuksköterska inom hemsjukvård är du van att arbeta självständigt, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonal, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, behandlingar och handleda omsorgspersonal. Du kommer också delta i vårdplaneringar och i upprättandet av samordnad vårdplanering. Erfarenhet av området krävs. Journal för vi i vårt verksamhetssystem Procapita.

  Ansök om tjänsten - Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor