Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Undersköterskor och vårdbiträden semvik ordinärt boende

  Publiceringsdatum: 2018-02-20

  I arbetsuppgifterna i hemtjänsten ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt, inköp, matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Schemaläggningssystemet Time Care används. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor och vårdbiträden semvik ordinärt boende

 • Enhetschef till vård- och omsorgsboende

  Publiceringsdatum: 2018-02-15

  Som enhetschef ansvarar du ensam eller tillsammans med kollega för verksamhetsutveckling, personal och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i respektive spårs chefsmöten. I organisationen finns även en personalsamordnare. Arbetet kräver engagemang och kraft att leda och utveckla verksamheten där brukaren får hjälp utifrån sina behov och önskemål och där alla människor möts med respekt. Du kommer på ett professionellt sätt samarbeta med andra enheter inom avdelningen och förvaltningen. Samverkan sker även med andra interna och externa samarbetspartners. Som enhetschef har du personal och budgetansvar. Du ansvarar även för att aktivt bedriva utvecklings- och kvalitetsarbete.

  Ansök om tjänsten - Enhetschef till vård- och omsorgsboende

 • Undersköterskor och vårdbiträden, semvik Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-02-15

  Vi söker undersköterskor och vårdbiträden till Kaitumgården i Jokkmokk inför ordinarie personals sommarsemestrar. I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete samt enbart nattarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor och vårdbiträden, semvik Jokkmokk

 • Alkohol- och avgiftshandläggare

  Publiceringsdatum: 2018-02-12

  Som alkoholhandläggare ansvarar du första hand för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd samt tillsyn över att serveringen sker enligt lag. Det innebär en hel del utredningsarbete och inre såväl som yttre tillsyn. Vissa arbetsuppgifter kommer att behöva utföras utanför normal kontorstid. Arbetet genomförs i nära samarbete med andra myndigheter som till exempel polisen, räddningstjänsten och skatteverket. I tjänsten ingår också tillsyn av försäljningen av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Socialnämndens avgiftshandläggning, fakturering, administrativa arbets-uppgifter samt arkivansvar ligger även i denna tjänst. I tjänsten kan det förekomma såväl helg- och kvällsarbete.

  Ansök om tjänsten - Alkohol- och avgiftshandläggare

 • Behandlare till biståndsenheten

  Publiceringsdatum: 2018-02-12

  Öppenvården i Jokkmokk är i utveckling och vi söker nu en behandlare. Du kommer att arbeta inom öppenvården som är en del av biståndsenheten. Du arbetar på uppdrag från socialsekreterare inom som utreder och fattar beslut om insatser samt formulerar uppdrag som skickas till behandlaren. Arbetet innebär att utföra behandlande insatser riktade mot familjer, barn och unga samt vuxna såväl individuellt som i grupp samt stödja och motivera till förändring. Vi använder oss av evidensbaserade metoder och anpassar dem efter individens behov och förutsättningar. Du ansvarar för att regelbundet dokumentera i journalsystem, upprätta genomförandeplaner samt göra uppföljningar. I behandlarrollen arbetar du även med förebyggande insatser där vi arbetar brett och mycket flexibelt. Du kommer att delta i verksamhetens möten som APT, veckomöten, planeringsdagar samt delta i grupphandledning. Vi erbjuder dig ett omväxlande och spännande arbete där du har möjlighet att påverka innehållet. Du deltar tillsammans med övrig personal i verksamhetsplanering och uppföljning samt att metodutveckla öppenvården utifrån beställarnas behov och socialstyrelsens nationella riktlinjer.

  Ansök om tjänsten - Behandlare till biståndsenheten

 • Socialsekreterare

  Publiceringsdatum: 2018-02-12

  Du kommer att arbeta med att utreda, bedöma behov samt fatta beslut om insatser i form av stöd, vård och andra insatser enligt i huvudsak socialtjänstlagen (SoL).En stor del av arbetet innebär samarbete och samverkan med andra vårdgivare både internt och externt. Viktigt är också att aktivt delta i enhetens utvecklingsarbete. Arbetsgruppen har ett nära samarbete med sektionens utförarverksamheter som erbjuder insatser på hemmaplan. I arbetet ingår beredskap.

  Ansök om tjänsten - Socialsekreterare

 • Undersköterskor och vårdbiträden, semvik Porjus o Vuollerim

  Publiceringsdatum: 2018-02-12

  I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls-, natt- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor och vårdbiträden, semvik Porjus o Vuollerim

 • Utredare till Tillväxtfunktionen

  Publiceringsdatum: 2018-02-12

  Vi söker dig som har viljan och förmågan att utföra utredningsuppdrag, skriva remissvar och projektansökningar, redovisa och rekvirera projektmedel samt arbeta med övriga förekommande tillväxt- och näringslivskopplade uppgifter.

  Ansök om tjänsten - Utredare till Tillväxtfunktionen

 • Undersköterska korttidspool

  Publiceringsdatum: 2018-02-08

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt, inköp, matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar. Poolavtalet gäller vilket innebär att arbetet kan behöva utföras i hela socialtjänsten.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska korttidspool

 • 1:te Socialsekreterare

  Publiceringsdatum: 2018-02-08

  Som 1:e socialsekreterare har du uppdrag att vägleda handläggarna, såväl enskilt som i grupp samtidigt som du ansvarar för den dagliga arbetsledningen och för metodhandledning. Du ska också säkerställa att handläggningen håller hög kvalitet vad gäller dokumentation och beslutsfattande samt att vårt bemötande av brukarna är gott. Vidare föredrar du ärenden i sociala utskottet och företräder nämnden i förvaltningsdomstol. Ditt arbete innefattar också regelbunden samverkan med ett flertal samarbetspartner. Du kommer på ett professionellt sätt samarbeta med andra enheter inom avdelningen och förvaltningen. Samverkan sker även med andra interna och externa samarbetspartners. Du ansvarar även för att aktivt bedriva utvecklings- och kvalitetsarbete. I tjänsten ingår att delta i jourverksamhet.

  Ansök om tjänsten - 1:te Socialsekreterare

 • Sjuksköterska natt vik

  Publiceringsdatum: 2018-01-30

  Som Sjuksköterska på natten ska du utföra sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, behandlingar, handleda omsorgspersonal och även delta i specifikt omvårdnadsarbete i samarbete med övrig nattpersonal. Arbetet är självständigt men ställer krav på god förmåga att hämta information och överrapportera till kollegor före och efter arbetspassen. Journal för vi i vårt verksamhetssystem Procapita

  Ansök om tjänsten - Sjuksköterska natt vik

 • Undersköterska natt till särskilt boende i Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-01-30

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med natt- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska natt till särskilt boende i Jokkmokk

 • Undersköterskor kväll och helg till särskilt boende i Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-01-30

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består av vård- och omvårdnadsarbete. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med kvälls- och helgtjänstgöring. Tjänsten innebär tjänstgöring varannan helg enligt ett rullande 2-veckors schema.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor kväll och helg till särskilt boende i Jokkmokk

 • Undersköterska till särskilt boende i Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-01-16

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska till särskilt boende i Jokkmokk

 • Undersköterskor/vårdbiträden korttidsvik till särskilt boende i Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-01-16

  I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar. Som korttidsvikarie planerar du själv in den tid du vill arbeta i Time Care Pool. Din tillgänglighet matchas mot arbetsplatsernas vikariebehov. Möjlighet till arbete beror på hur flexibel du är i din tillgänglighet.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor/vårdbiträden korttidsvik till särskilt boende i Jokkmokk

 • Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård/hemsjukvård, sommaren 2018

  Publiceringsdatum: 2018-01-10

  Socialtjänsten i Jokkmokks kommun arbetar utifrån ett salutogent arbetssätt där kunden står i centrum. Vi strävar efter att varje person ska få: Inflytande, trygghet, respektfullt bemötande och en meningsfull vardag. Utifrån detta söker vi dig som är positiv, kreativ, ansvarstagande och framförallt har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Hälso- och sjukvårdsenheten har ett nära samarbete och alla legitimerade och undersköterska i hemsjukvården träffas dagligen för planering av arbetsdagen. Vi anställer fortlöpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.

  Ansök om tjänsten - Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård/hemsjukvård, sommaren 2018