Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Undersköterska natt

  Publiceringsdatum: 2017-11-17

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med natt- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska natt

 • Undersköterska, Kaitumgården

  Publiceringsdatum: 2017-11-17

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska, Kaitumgården

 • Enhetschef BoU

  Publiceringsdatum: 2017-11-16

  Du som söker uppdraget ska ha erfarenhet av handläggning inom området och vara väl förtrogen med lagstiftningen som berör målgruppen då ditt verksamhetsansvar även innebär att din verksamhet bedrivs rättssäkert. Du kommer på ett professionellt sätt samarbeta med andra enheter inom avdelningen och förvaltningen. Samverkan sker även med andra interna och externa samarbetspartners. Som enhetschef har du arbetsmiljö och budgetansvar. Du ansvarar även för att aktivt bedriva utvecklings- och kvalitetsarbete. Som enhetschef är du ansvarig för den dagliga driften och ansvarar för: • Att handleda socialsekreterarna och fatta myndighetsbeslut i individärenden enligt nämndens delegation. • Att den samlade kompetensen på enheten används på ett optimalt sätt. • Att lagstiftning, riktlinjer och rutiner följs och utvecklas på enheten. • Att medverka vid samordning och prioriteringar som sträcker sig över enhetens gränser I tjänsten ingår att delta i jourverksamhet.

  Ansök om tjänsten - Enhetschef BoU

 • Specialpedagog, Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2017-11-15

  På Östra skolan finns ca 180 elever i årskurserna 6 - 9. Som pedagog vid Östra skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbete med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag, och kan vara mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6 - 9.

  Ansök om tjänsten - Specialpedagog, Jokkmokk

 • Pedagogisk resurs, Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2017-11-15

  På Östra skolan går ca 180 elever i årskurserna 6 - 9. Som resurs vid Östra skolan är du delaktig i det pedagogiska arbetet i samarbete med pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor i arbetslag. Du kommer att arbeta i åk 8.

  Ansök om tjänsten - Pedagogisk resurs, Jokkmokk

 • Personlig assistent, vik

  Publiceringsdatum: 2017-11-14

  Stödteamet arbetar med personlig assistans till en kvinnlig brukare. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Schemaläggningssystemet Time Care används. Vi erbjuder ett ansvarsfullt, fritt och stimulerande arbete med många utmaningar. Deltid 85 % med möjlighet till heltid 100 %.

  Ansök om tjänsten - Personlig assistent, vik

 • Fritidspedagog, Västra skolan Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2017-11-13

  Som fritidspedagog ska du arbeta utifrån skolans läroplan. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att bedriva fritidshemsverksamhet samt under skoldagen samverka och bedriva verksamhet med elever och lärare.

  Ansök om tjänsten - Fritidspedagog, Västra skolan Jokkmokk

 • Förskollärare, Porjus

  Publiceringsdatum: 2017-11-13

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och ”Verksamhetsiden”. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera,genomföra ,reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare, Porjus

 • Förskollärare/Fritidspedagog, Porjus

  Publiceringsdatum: 2017-11-13

  Som förskollärare/fritidspedagog ska du arbeta utifrån skolans läroplan. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att bedriva förskoleklass och fritidshemsverksamhet.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare/Fritidspedagog, Porjus

 • Grundskollärare år 1-5, Porjus

  Publiceringsdatum: 2017-11-13

  Som lärare ska du genom ett tydligt ledarskap i klassrummet arbeta för hög måluppfyllelse och motiverade elever utifrån läroplanens intentioner. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten. Porjus skola är en mindre skola där vi jobbar åldersintegrerat från F-5.

  Ansök om tjänsten - Grundskollärare år 1-5, Porjus

 • Lärare år 1-5, Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2017-11-13

  Som lärare ska du genom ett tydligt ledarskap i klassrummet arbeta för hög målupfyllelse och motiverade elever utifrån läroplanens intentioner.Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera,genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Lärare år 1-5, Jokkmokk

 • Specialpedagog/Lärare, Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2017-11-13

  Du ingår i skolans specialpedagogiska team samt elevhälsoteam och arbetar kring elever i behov av särskilt stöd. På skolnivå arbetar du utifrån elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag tillsammans med elevhälsoteam och skolledning. Arbetet består av stöd till enskilda elever och även i grupp, handledning av pedagoger, utveckla lärmiljöer tillgängliga för alla, kartlägga/utreda elevers behov, vara behjälplig i att utforma åtgärdsprogram och extra anpassningar.

  Ansök om tjänsten - Specialpedagog/Lärare, Jokkmokk

 • Förskollärare, Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2017-11-13

  Som Förskollärare arbetar du utifrån skolans läroplan. Du ansvarar bl.a. för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att bedriva förskoleklassverksamhet under skoldagen men du kommer även att jobba på fritids.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare, Jokkmokk

 • Kock/Kokerska vikariat 100%

  Publiceringsdatum: 2017-10-30

  Allehanda arbetsuppgifter i storhushåll såsom planering, matlagning allergikost samt normalkost, sallads- och grönsaksberedning, diskning, daglig städning, samt service till våra gäster. Eftersom arbetet innebär teamwork vill vi att Du är en lagspelare som är flexibel, stresstålig, serviceinriktad, , har god samarbetsförmåga, men även kan arbeta självständigt då det också krävs. Du ska även ha god planeringsförmåga då tjänsten till stor del innehåller tillagning av specialkost.

  Ansök om tjänsten - Kock/Kokerska vikariat 100%