Tillväxtfunktionen

Tillväxtfunktionen

Tillväxtfunktionen har det övergripande ansvaret för den strategiska operativa utvecklingen som hanteras av Jokkmokks kommun.

En viktig del i funktionens uppdrag är att knyta kontakter, skapa nätverk, samt delta i det arbete som sker på kommunal, regional, nationell och internationell nivå.

Här inordnas även campingplatsen Arctic Camp Jokkmokk och turistinformationen.


Publicerad: 2016-05-16 16:23. Ändrad: 2017-03-27 15:44.

Kontakt

Stefan Andersson

Chef Tillväxtfunktionen

Telefon: 0971-17112
Mobil: 070-3477848
Växel: 0971-17000
Fax: 0971-17201
Epost:
stefan.andersson@jokkmokk.se