Civilt försvar

Civilförsvaret omfattar hela samhället och ska göra det möjligt för samhället att hantera situationer med höjd beredskap. Civilförsvaret bygger på den existerande krisberedskapsorganisationen och dimensioneras efter den aktuella hotbilden.

Ett civilt försvar ska upprätthålla samhällets grundläggande funktioner och har som mål att man ska värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.


Publicerad: 2018-02-02 11:49. Ändrad: 2018-02-02 11:49.