VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Ansvarig räddningsledare inom räddningstjänsten kan besluta om att sända ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Det finns två olika typer av VMA: varningsmeddelande och informationsmeddelande.

Varningsmeddelande används vid omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller miljö, exempelvis kraftig brand eller giftigt utsläpp.

Det sänds som en ljudsignal och består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. Detta upprepas under minst 2 minuter. Signalen avslutas med en 30 sekunder sammanhängande signal när faran är över.

Hör du denna signal ska du:

  • Stanna inomhus eller gå in om du är utomhus
  • Stäng dörrar och fönster, ventiler och fläktar
  • Sätt på Radio P4 och invänta information om vad som har hänt och vad du kan göra för att skydda dig  

 

Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet, exempelvis vid förorenat dricksvatten eller extremt väder.

Det sänds i radio och tv.

Här kan du se eller höra VMA:

  • Sveriges Radios FM-kanaler
  • Sveriges Television
  • Sveriges Utbildningsradio
  • Svtplay i datorn och i mobilen
  • TV4
  • Kanal 5
  • Kanal 9

VMA varningsmeddelande testas kl. 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då behöver du inte göra någonting, förutom att komma ihåg hur signalen låter vid allvarliga händelser som kan uppstå vid senare tillfälle.


Publicerad: 2014-07-01 16:54. Ändrad: 2014-07-01 16:56.