Övning

Kommunens krisledningsorganisation ska enligt lag övas och utbildas regelbundet.

Övningar kan ske på enskilda avdelningar, för politiker i krisledningsnämnden eller för den centrala krisledningsgruppen samt ske i samverkan med andra kommuner och myndigheter. Det är svårt att förutse kriser och hur en krisledningsgrupp kommer att agera, men övningar bidrar till att de politiker och tjänstemän som involveras vid en kris känner sig trygga i sina roller och kan ta det ansvar som tilldelats dem.


Publicerad: 2014-07-01 16:16. Ändrad: 2014-07-01 16:17.