Samverkan

Vid kriser blir många aktörer involverade för att lösa situationen.

Myndigheter, kommuner och privata företag inom exempelvis tele, el och vattenkraft har olika sätt att leda krishantering. Det är därmed viktigt att i förebyggande syfte komma överens om ett effektivt sätt att samarbeta och samordna information till allmänheten.

Jokkmokks kommun har god samverkan med grannkommuner och myndigheter som verkar i länet. Kommunen samverkar bland annat vid övningar, särskilda projekt så som dammhaveriplanering och kring materiella resurser. En ny strategi för samverkan i länet har tagits fram genom Länsstyrelsen och kommer att gälla även för Jokkmokk. Strategin beskriver till exempel hur information och olika insatser ska samordnas vid kriser och hur resurser kan fördelas.


Publicerad: 2014-07-01 16:17. Ändrad: 2014-07-01 16:18.