Sammanträden 2018

Här finns 2018 års sammanträdesplan presenterad. Förutom kommunfullmäktige så är kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden för det mesta öppna för allmänheten. Mer information om nämnderna ligger under fliken politisk organisation.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Socialnämnden
15 januari 26 februari 20 februari
12 februari 16 april 19 juni
26 mars 11 juni 25 september
28 maj  - 20 november
17 september 29 oktober  
15 oktober 10 december  
 26 november    
     
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämden Samhällsbyggarnämden
23 januari 14 februari 26 januari
27 februari 11 april 1 mars
24 april 30 maj 12 april
12 juni 29 augusti 17 maj
18 september 3 oktober 13 juni
27 november 28 november 30 augusti
    27 september
    25 oktober
    6 december
Valnämnden    
     


 


Publicerad: 2015-08-25 14:28. Ändrad: 2015-08-25 14:28.