Kommunalt aktivitetsansvar KAA

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Kommunala aktivitetsansvaret KAA omfattar unga under 20 år som:

  • fullföljt sin skolplikt (det vill säga grundskola eller grundsärskola) men inte genomför eller har fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
  • går introduktionsprogram

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

  • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
  • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
  • dokumentera och föra register över de unga som omfattas
  • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

FRUKOSTTRÄFFAR

Är du mellan 16- 24 år och saknar sysselsättning eller studerar via så kallade Utbildningskontrakt? Då är du varmt välkommen till frukost hos Resurscentrum.

Frukosten är helt kostnadsfri och serveras på

onsdagar kl. 09-10.00, se datum nedan:

Den: 14, 21, 28 februari

Den: 7, 14, 21, 28 mars

Den: 11, 18, 25 april

Den: 9, 16, 23, 30 Maj


Publicerad: 2017-11-10 09:07. Ändrad: 2017-11-10 09:10.

Magdalena Forsman

Projektledare Arbetsmarknadsenheten

Epost:
magdalena.forsman@jokkmokk.se