Slamtömning

Slamtömning

Regler för tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar.

Tömning utförs av Kent Wilhelmsson AB.

För beställning av tömning, information om tömningstider samt ägarbyte av fastigheter, kontakta Kent Wilhelmsson.

I länken här nedan finns taxor och övrig information för 2015.

Regler och taxor 2015

 

 


Publicerad: 2014-11-17 16:42. Ändrad: 2015-09-01 10:27.

Kontakt för beställning av slamtömning

Kent Wilhelmsson
070-641 45 06