Snöröjning 2016-2017

Snöröjning av gator påbörjas vid 6 centimeters snödjup. För gångbanor gäller 4 centimeters snögräns innan skottning startar.

Entreprenörer ansvarar för kommunens snöröjning - ett treårigt avtal har ingåtts med Jokkmokks kommun.

Isrivning

Utförs när vägen blivit ojämn och spårig av packad snö och is. Vid isrivning öpnnas alla infarter.

Sandning

Utförs vid blidväder, frosthalka och underkylt regn. Entreprenörerna har ansvar för detta. Det går inte att sanda i förebyggande syfte vid till exempel regn.

Fastighetsägarna

Snö som skottas från tomter, portar eller tak får ej läggas ut i gatan eller på plogvall. Fastighetsägare ska märka upp låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgränsen (med pinnar och dylikt) som maskinförarna inte kan se när snödjupet ökar.

Postlådor

Placeras i anslutning till eller innanför tomtgräns. Respektive fastighetsägare ansvarar för att posten kommer åt postlådan.
Eventuella skador på postlådor utanför tomtgräns ersätts ej.

Sopkärl

I samband med tömning får kärlet placeras nära gatan, under övrig tid ska kärlet vara innanför tomtgräns.

Skador

Tyvärr kan skador inträffa vid snöröjning. Kontakta då entreprenörernas kontaktpersoner som finns i länken ovan. Saker som är placerade utanför tomtgräns ersätts dock inte.


Publicerad: 2014-11-13 10:56. Ändrad: 2016-11-22 13:34.

Kontakta entreprenörerna

NCC Roads
Robert Ek
0971-200 26

BDX
Tony Kvickström
0971-178 81

LBC
Stefan Hannu
0971-589 80

 

Läs mer om ansvaret för plogning och halkbekämpning