Socialtjänstens fältarbetare

Socialtjänstens fältarbetare arbetar med barn och ungdomar för att förebygga våld, missbruk och andra sociala problem. 

domar för att förebygga våld, missbruk och andra sociala problem. Fältarbetarens arbete riktar sig mot de barn och ungdomar som bedöms befinna sig i riskzonen. Fälltarbetaren arbetar uppsökande i miljöer där ungdomar befinner sig.

Fältarbetaren mobiliserar föräldrar, andra närstående samt samarbetspartners för att skapa ett nätverk kring berörda barn och ungdomar. Fältarbetaren tar emot tips både om barn och ungdomar i riskzonen och om platser där det finns alkohol och droger och där det förekommer våld eller annat destruktivt beteende.


Publicerad: 2014-12-01 13:52. Ändrad: 2014-12-01 13:55.

Kontakta

Camilla Kjellberg
0971-171 11

camilla.kjellberg@jokkmokk.se

Relaterat

SAGA