Dagverksamhet

Kommunens olika dagverksamheter är en social träffpunkt och möjlighet till sysselsättning. 

Dagverksamheter är ett komplement till hemtjänst samt stöd till anhörig‑ och närståendevårdare som underlättar kvarboende i det egna hemmet.

Dagverksamhet fyller en mycket viktig funktion och kan innebära olika former av aktiviteter med syfte att bland annat bryta isolering och bidra till en meningsfull vardag.

 

 


Publicerad: 2014-07-01 18:04. Ändrad: 2014-07-01 18:04.