Hälso och sjukvård

Barn, ungdom och familj

Äldreomsorg

Funktionsnedsättning

Ekonomi och bidrag

Missbruk och beroende

Christina Hellsén
Områdeschef hemtjänsten
0971 - 171 43

Karolina Jirdén
Verksamhetschef enheten funktionsnedsättning
0971 - 171 27

Margareta Rask
Chef hälso- och sjukvård
0971 - 173 02

Lena Stenman
Verksamhetschef vård- och omsorgsboenden
0971 - 171 40

Camilla Kjellberg
Verksamhetschef biståndsenheten
0971 - 171 11