Sameprofilerad äldreomsorg

Sätten att tillgodose de äldres behov av stöd, service, omvårdnad och sjukvård har genomgått stora förändringar. 

Utvecklingen har gått från bondesamhällets fattigstuga via ålderdomshem och långvård på 1980-talet och därefter till dagens modell med hemtjänst/hemsjukvård som kompletteras med särskilt boende.

Äldreomsorgen för samer har genomgått motsvarande förändringar. Från en tid med segregerade ålderdomshem för samer har äldreomsorgen efter hand integrerats och blivit en del av samhällets gemensamma äldreomsorg, lagreglerad i socialtjänstlagen.


Publicerad: 2014-12-05 16:19. Ändrad: 2014-12-05 16:24.