Särskilt boende

När ditt behov inte längre kan tillgodoses genom stöd i hemmet (hemtjänst), så finns det möjlighet att söka till ett vård- och omsorgsboende. Det innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. För detta krävs en ansökan som görs till bistånds-handläggare.

Särskilt boende (Vård- och omsorgsboende)

I Jokkmokks kommun finns flera enheter för särskilt boende, äldreboende. Kaitumgården och Rosengården finns i Jokkmokks tätort. I Porjus finns Pionjären och i Vuollerim Bjärkagården.

Kaitumgården Jokkmokk

Kaitumgården och Rosengård
Kaitumgården består av totalt fyra avdelningar varav två är för dementa.

På Rosengård finns två avdelningar.

Totalt finns 56 boendeplatser, samt två korttidsplatser.

Bjärkagården i Vuollerim

Bjärkagården består av två avdelningar med
totalt 19 boendeplatser (varav en avlastningsplats).

Pionjären i Porjus

Pionjären består av sex boendeplatser och ett parboende.

Korttidsvistelse

Beslut om korttids vistelse kan grunda sig på närståendes behov av avlastning eller den enskildes behov av tillfälligt boende.


Publicerad: 2014-12-05 16:24. Ändrad: 2014-12-05 16:26.

Lena Stenman

Verksamhetschef vård- och omsorgsboenden

Telefon: 0971-171 40
Mobil: 072-527 71 40
Epost:
Lena.stenman@jokkmokk.se

Kontakta Biståndshandläggare

Marietta Norlén
0971-171 28
e-post: marietta.norlen@jokkmokk.se

Elsa Lindholm-Blind
0971-171 60
e-post: elsa.lindholm-blind@jokkmokk.se

Telefontid: måndag-fredag
kl. 08.00 - 09.00
Fax: 0971-173 42