Ekonomi & Bidrag

Biståndsenheten handlägger försörjningsstöd till enskilda och familjer enligt riksnorm och kommunala riktlinjer, skuldsanering, begravningskostnader och hushållsekonomisk rådgivning.


Publicerad: 2018-02-07 09:28. Ändrad: 2018-02-07 09:28.