Hälso- och sjukvård

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast till personer som bor på särskilt boende och till personer i eget boende, som bedöms tillhöra hemsjukvården.

Primärvården ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende.

Kontinuerliga läkarinsatser till våra särskilda boendeformer sker från primärvården.

Publicerad: 2014-07-01 18:06. Ändrad: 2014-07-01 18:06.