Habitering och rehabilitering

I kommunens ansvar ingår att ge rehabilitering och habilitering samt att tillhandahålla hjälpmedel till dem som bor i särskilda boendeformer och personer som vistas i kommunens dagverksamheter.

Rehabpersonalen arbetar till stor del konsultativt, det vill säga genom att ge omvårdnadspersonalen instruktioner om varje boendes behov av träning och aktivitet i syfte att återfå eller bibehålla fysiska och psykiska funktioner.

På så sätt kan personalen väva in detta i omvårdnaden och i det naturliga rörelsemönstret s.k. vardagsrehabilitering. Rehabpersonalen ger i viss omfattning individuell träning och behandling.

En stor och viktig del är individuell utprovning av hjälpmedel för att kompensera funktionsnedsättningar. Hjälpmedel har stor betydelse både för den boendes välbefinnande.


Publicerad: 2014-12-05 12:08. Ändrad: 2014-12-05 12:11.

Kontakt

Karin Hult

Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten

Telefon: 0971-173 02
Epost:
karin.hult@jokkmokk.se

Sonja Malm

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Telefon: 0971-17301
Epost:
sonja.malm@jokkmokk.se

Erika Larsson

Samordnare/sjuksköterska

Mobil: 072-249 92 86
Epost:
erika.larsson@jokkmokk.se