Hemsjukvård och hjälpmedel

Från och med februari 2013 har kommunerna i Norrbotten ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i hemmen för de personer som inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen.

Vem gör vad efter förändringen?
Kommunerna har ansvaret för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmen som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Det gäller:

  • personer som är 18 år och äldre
  • hela dygnet, årets alla dagar
  • både planerade och oplanerade besök i hemmet, inklusive rehabilitering och habilitering
  • förskrivning av hjälpmedel
  • anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning

Landstinget ansvarar som tidigare för läkarinsatser och övriga insatser av specialistfunktioner. Hälsocentraler och jourcentraler har öppet som vanligt och tar emot patienter för besök och behandling. De som är i behov av hälso- och sjukvård ska i första hand vända sig till vårdcentralen.

När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till Hälsocentralen kan man få hjälp med sjukvårdande insatser i hemmet. Hembesök beställer landstinget av kommunens distriktssköterskor. Enskild person, anhörig eller hemtjänstpersonal kan inte ringa kommunens sjuksköterskor och beställa ett hembesök, det gör hälsocentralen eller sjukvårdsrådgivningen (1177).

Undantag för hemsjukvårdspatienter.

Trygg och säker vård

Hälso- och sjukvården i hemmen ska vara trygg och säker dygnet runt. Vården ska utgå från den enskildes behov och livskvalitet. Den enskilde ska ha stort inflytande, kunna påverka och ha möjlighet att ta eget ansvar. Insatserna ska stödja patientens/ brukarens självständighet.

Avgifter vid hembesök av kommunens distriktssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut

Bedömning om man är en hemsjukvårdspatient görs av landstingets läkare/distriktssköterskor och kommunens distriktssköterskor gemensamt. Patienten kan inte själv välja att tillhöra hemsjukvården. Man kan vara hemsjukvårdspatient för en kortare eller längre tid,

Patienter inskrivna i hemsjukvården betalar 300 kr/månad. Inga besöksavgifter tas ut.

Är man inte hemsjukvårdpatient betalar man en avgift för hembesök enligt taxa fasttälld av kommunstyrelsen. Avgift för hembesök av distrikts/sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller för medicinsk fotvård är 250 kr/besök. Avgift för hembesök av undersköterska för provtagning eller sjukvårdande behandling är 50 kr/besök. 

Avgifterna räknas in i kommunens maxtaxa men ingår inte i Landstingets högkostnadsskydd. Egenavgift för hjälpmedel ingår inte i kommunens maxtaxa.

De som är i behov av sjukvård ska i första hand vända sig till sin Hälsocentral.

 


Publicerad: 2014-07-01 18:05. Ändrad: 2014-07-01 18:05.

Kontakta

Distriktssköterska nås per telefon vardagar 08.00-09.00.

Vuollerim med omnejd
0971-173 36

Jokkmokk med omnejd
0971-173 13

Porjus med omnejd
0971-171 64

Sjukgymnast och arbetsterapeut nås per telefon vardagar 11.00-12.00.

Sjukgymnast
0971-172 84

Arbetsterapeut
0971-171 48

För mer information, kontakta kommunens växel 0971-170 00.