Biblioteksplan för Jokkmokks kommun

Bibliotekslagen (2013:801) fastställer att alla kommuner och landsting ska ha en politiskt antagen biblioteksplan.

I planen ska kommunen beskriva verksamhetsmålen för folkbibliotek, skolbibliotek och hur medieförsörjningen fungerar mellan andra kommunala institutioner eller biblioteksverksamheter. Biblioteksplanen ska beskriva verksamheternas inriktning och omfattning så att medborgarna kan förstå hur det fungerar.

Bibliotekslagen fastställer också biblioteken har ett uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper. Det är personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Folkbiblioteken får också i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

Här kan du läsa Jokkmokks kommuns biblioteksplan för åren 2016-2017.


Publicerad: 2017-05-04 12:29. Ändrad: 2017-05-04 16:03.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim