Vandring

Med massor av fina vandringsleder är möjligheterna nästintill oändliga. Att gå en tur före eller efter arbets- eller skoldagen är ingen konst då leder också finns intill centralorterna. Nedan finns vandringsleder som Kultur- och fritid ansvarar för.


Vandringsleder i tätort

Vi har många fina spångade vandringsleder i vacker naturmiljö. I centralorten Jokkmokk ,vid skidstadion (intill sjön Talvatis) finns en tavla som visar vandringsledernas bansträckning och längd.

Den andra tavlan för Getbergslederna ligger uppe på Raidvägen som visar vandringslederna och skidspår.

Kartor kan också hämtas hos turistbyrån eller skrivas ut från den här sidan.

Att tänka på efter Terjemilen, stäng dörrarna efter er i renhagen eller gå runt när ni ser att det är renar samlade i hagen.

 

Kvarnbäcksleden är en 7,7 km vandringsled som sträcker sig genom Jokkmokks villaområden, från Skabramsjön genom Talvatissjön och vidare ner mot Luleälven. Efter leden finns 20 informationstavlor om natur och kultur.

Kultur- och fritid ansvarar för underhållet.

Promenad efter led sker på egen risk

ängen till Getbergslederna


Publicerad: 2015-04-02 11:52. Ändrad: 2015-04-02 11:52.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim