Jokkmokks kulturskola

Forskningen är enig. Man presterar bättre om man spelar ett instrument, dansar, sjunger, målar eller spelar teater. Välkommen till Jokkmokks kulturskola!

Jokkmokks kulturskola strävar efter att vara ett starkt fritidsalternativ med något som är kul att gå till, där man träffar nya vänner och alltihop med eleven i centrum. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har gjort en liten video om vad kulturskolorna i Sverige vill vara. Kolla gärna in den!

Kulturskolan erbjuder en öppen mötesplats med undervisning i skapande ämnen, både enskilt och på gruppnivå, och ger möjlighet till fördjupning i konstnärliga ämnen. Vi vill stärka elevernas vilja till att lära och utveckla sin kreativa förmåga och stärka deras självkänsla. Kulturutövande är en rättighet enligt FN:s barnkonvention.

Så tveka inte, välj bland utbudet som finns under fliken Kurser och anmälan - och påbörja ett nytt äventyr! Instrument finns att hyra.

Publicerad: 2015-08-10 13:53. Ändrad: 2015-08-10 13:54.

Länk till facebook jokkmokkskulturskola

Kontakt

Du hittar oss här:
Chef och administration:
Kultur- och fritidskontoret,
Biblioteket, Berggatan 14,
våning 2
Lärarkontor:
Folkets Hus, Föreningsg. 8,
våning 2 - eller i lärarrummet bredvid
undervisningslokalerna, se nedan.

Postadress och e-post:
Kulturskolan
962 85 Jokkmokk
kulturskolan@jokkmokk.se

Undervisningslokaler:
Folket Hus källarplan, ingång fr. baksidan,
bredvid busstationen

Kontaktpersoner:

Caisa Isaksson
Chef för kulturskolan
0971-172 77, 070-516 29 01
caisa.isaksson@jokkmokk.se

Ronny Danielsson
Lokal- och teknikansvarig, m.m.
0971-172 72, 072-547 65 17
ronny.danielsson@jokkmokk.se

Anna-Karin Aira
Kultursekreterare
0971-172 04, 070-353 47 75
anna-karin.aira@jokkmokk.se

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim