Personal söks via anbudsförfarande

Kommunen går nu ut med en anbudsinbjudan till tjänster inom samhällsviktiga verksamheter på grund av den pågående pandemin.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
"Vi vet att företag redan nu har problem och att det kommer permitteringar. Vi kommer att ha ett behov av personal i samhällsviktiga verksamheter, så ser vi en möjlighet till dubbel nytta här", kommenterar Monica Lundkvist, kommunchef.

Anbudsinbjudan för tjänster inom samhällsviktiga kommunala verksamheter i Jokkmokks kommun går nu därför ut eftersom kommunen kommer att få både oförutsedda som brådskande behov avseende tjänster som säkerställer en fungerande verksamhet inom dessa verksamheter.

Avsikten med upphandlingen är att främst rikta sig till de företag som har en tillfällig övertalighet i samband med den pågående Coronapandemin, Covid-19.
Tjänsterna erbjuds i form av löpande arbete per timme, efter avrop.

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter, anläggningar, noder, infrastruktur och tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor.

Jokkmokks kommun bedömer att det kan komma att finnas behov av att förstärka verksamheterna med följande kompetenser:
Undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, förskolelärare, barnskötare, IT-tekniker, socionomer, kockar, köksbiträden, lokalvårdare.
   
Samtliga anbudsgivare som fyller krav på utbildning och erfarenhet på respektive yrkesområde kommer att avropas i lottad turordning. För arbete inom äldrevård eller förskola krävs utdrag ur brottsregistret.

ANBUDSINBJUDAN/ANBUDSBLANKETT

Publicerad: 2020-03-24 15:28. Ändrad: 2020-04-02 17:14.


Näringsliv11 mars 2022

Fjällriket, mitt i Jokkmokk

Anneli Kråik Jannok driver den samiska butiken Fjällriket, mitt i Jokkmokk i anrika Björkmans gamla lokaler. I det som tidigare varit en klädbutik sedan 40-talet, finner man numera renskinn, näbbskor, hantverk och inredning på samiskt tema.

Taggar: #Nyhet, #Naringsliv
Näringsliv10 mars 2022

Boende för krigsoffer

Migrationsverket söker just nu fler bostadsplatser med anledning av situationen i Ukraina.

Taggar: #Nyhet, #Naringsliv
Näringsliv06 september 2021

GRATTIS c/o Gerd!

Stort GRATTIS till c/o Gerd för den fina utmärkelsen som Årets landsbygdsföretag! Det är Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten som varje år utser Årets landsbygdsföretagare.

Taggar: #Nyhet, #Naringsliv
Näringsliv24 mars 2021

Vad gör kommunen för företagen?

Jokkmokks kommun har under det senaste året försökt att bistå de företag som behövt hjälp under pandemin. Det finns viss begränsning i vad en kommun har rätt att göra för enskilda företag men Jokkmokks kommun har på olika sätt försökt att hjälpa dem under detta besvärliga pandemiår.

Taggar:
Visa fler nyheter