Information från Försvarsmakten

Under vecka 18 genomför Försvarsmakten Immediate Response 24, IR24. IR24 är en del av en stor övningsserie inom Nato – Steadfast Defender 24.

Taggar: #Kommun

Syftet är att tillsammans med övriga Natoländer öva försvaret av Nordkalotten samt att ta emot förstärkningar av internationella förband. Övningsserien är viktig för Sverige som en del av Nato.

Under IR24 ger Försvarsmakten stöd till ett amerikanskt förband som ska ta sig från Norge till Finland, via Norrbotten. Det kallas värdlandsstöd.

I samband med IR24 sker militära transporter längs vägarna som kommer att medföra stor påverkan på trafiken i delar av Norrbotten.

Försvarsmakten, berörda myndigheter och Jokkmokks kommun samarbetar inför och i samband med de militära transporterna för att de ska ske på ett säkert sätt och få så liten påverkan på allmänheten som möjligt.

Hur påverkar det mig?
 

Några dagar under vecka 18 kommer ett flertal långa militärkolonner att färdas längs vägarna i Norrbotten. Kolonnerna är ca en kilometer långa och ibland kör de långsammare än gällande hastighetsbegränsning. Det kommer medföra stor påverkan på framkomligheten i trafiken på flertalet vägar. För Jokkmokks kommuns del kan E45:an och riksväg 97 påverkas mellan den 30:e april och den 1:a maj.

Du kan se svensk och utländsk militär personal och militära fordon på både väg, järnväg och i samhället.

Vad behöver jag tänka på?
 

Följ myndigheternas information om militärtransporterna. Det kan du bland annat göra via trafikinformation från SR P4 Norrbotten och på Trafikverkets webbplats. Om du befinner dig i samma område som militärtransporterna så kör försiktigt och välj alternativa vägar om det är möjligt.

Om du kör i kapp en militärkolonn längs vägen ska du lägga dig bakom den och hålla avståndet till fordonet framför dig. Om det är nödvändigt att köra om så se till att det sker på ett säkert sätt. När fordonen kör igenom samhällen/tätorter håller de ett kortare avstånd och då är det inte tillåtet att köra om.

Om du bor eller reser genom områden där militära transporter sker bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar.

Det är förbjudet enligt Skyddslagen att flyga drönare över skyddsobjekt med foto- och avbildningsförbud.

När Försvarsmakten genomför större övningar eller annan verksamhet är det inte ovanligt att främmande makt sprider falsk information för att misskreditera verksamheten. Det är därför viktigt med källkritik. Tänk efter vem som är avsändare av informationen och vilket syfte avsändaren kan ha innan du delar det vidare.

Försvarsmaktens verksamhet är också av intresse för främmande makt som vill skaffa information om skyddsvärda platser, verksamhet och materiel. Var uppmärksam och om du ser något som avviker från det normala kan du rapportera detta till Polisen på 11414 eller via funktionen Tipsa polisen på polisens webbplats. Misstänkt pågående brottslig verksamhet rapporteras omgående till Polisen på 112. Du behöver inte göra bedömningen om det kan vara intressant för oss eller inte, den gör polisen.

Försvarsmaktens verksamhet är av intresse även för allmänheten och det är inte ovanligt att privatpersoner fotograferar Försvarsmaktens personal eller fordon. Det är inte olagligt, såvida det inte är ett militärt skyddsobjekt med avbildningsförbud, men det är olämpligt. Allmänheten uppmanas därför att inte fota och publicera militär verksamhet om det inte uttryckligen är ett av Försvarsmaktens kommunikationsevent. Den uppmaningen är av två skäl, dels för att inte exponera tid och plats för Försvarsmaktens verksamhet, men också för att inte uppta resurser från svensk militär säkerhetstjänst om händelsen rapporteras in som misstänkt säkerhetshotande.

Vart kan man vända sig för mer information?
 

Försvarsmaktens webb:
www.forsvarsmakten.se/ir24

Aktuell trafikinformation via P4 Norrbotten:
Trafiken | Sveriges Radio eller hos Trafikverket:  Trafikinformation vägkarta


Publicerad: 2024-04-24 11:39. Ändrad: 2024-04-24 11:43.


Kommun & Samhälle31 maj 2024

Möjlig nyetablering av vätgasproduktion

Vattenfall har nu lämnat in en ansökan om planbesked för storskalig vätgasproduktion i Jokkmokks kommun. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningar för verksamheter inom produktion och lagring av vätgas.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i den västligaste delen av Norrbottens län, inklusive i fjälltrakterna i Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle29 maj 2024

Digitaliseringsgruppen i Jokkmokk

Digitala verktyg, skärmtid i undervisningen och introduktionen av AI - detta är några av de frågor som digitaliseringsgruppen i Jokkmokks kommun har på agendan. Tillsammans med personal inom barn och utbildning verkar de för att digitaliseringen sker på rätt sätt, och att den ska vara till nytta för barn och unga i skolan.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle16 maj 2024

Norrbottens 14 kommuner tog hem Vitalis stipendium 2024

Norrbottens 14 kommuner har tilldelats Vitalis stipendium 2024 för innovationsarbetet med ett gemensamt verksamhetssystem (Eko-system) för socialtjänsten. Priset delas ut varje år till innovationer inom vård, omsorg eller hälso- och sjukvård. Av 35 ansökningar togs tre finalister fram.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter