Kultur- och fritidsnämnden säger nej

I en stark markering för det öppna och tillgängliga samhället säger Kultur- och Fritidsnämnden i Jokkmokks kommun tydligt NEJ till att kommunanställda bibliotekarier tvingas ange papperslösa.

Taggar: #Kommun

Våra folkbibliotek är starkt förankrade i allmänhetens förtroende och är en plats där alla är välkomna. Det är ett av de sista öppna utrymmena i samhället, där tillgång till kunskap öppnar dörrar till många möjligheter. Att kunna vidga sina vyer, förkovra sig, hitta information och delta i åsiktsbildning är vägar rakt in i demokratins själva hjärta – den fria åsiktsbildningen.

För många som har kommit till Sverige är biblioteket en plats där de känner sig sedda och kan utvecklas i sitt nya hemland med språkinlärning och annat. Tyvärr har regeringen, trots omfattande kritik, beslutat att gå vidare med förslaget att offentligt anställda ska ange papperslösa. De har tillsatt en statlig utredning som ska lämna förslag till regeringen i september 2024. Om lagen blir verklighet kommer våra bibliotekarier förvandlas från informationsspecialister till informanter, vilket går emot bibliotekslagens intentioner om tillgänglighet för alla. Tanken på angiveri är omänsklig och kränkande, och det skulle även påverka personalens arbetsmiljö negativt. Vår personal arbetar nära människor, och deras arbete bygger på tillit och förtroendefulla relationer. Att kräva av dem att utföra handlingar som strider mot yrkesetiska regler och nuvarande lagstiftning är något vi inte kan acceptera på våra folkbibliotek i Jokkmokks kommun.

Därför vill Kultur- och Fritidsnämnden i Jokkmokks kommun tydligt uttala ett bestämt NEJ till anmälningsplikt för våra biblioteksmedarbetare. Vi försvarar bibliotekens roll som trygga och inkluderande platser, och vi uppmanar till en respektfull dialog om vikten av att bevara det öppna och demokratiska klimat som våra folkbibliotek representerar.

På bilden (från vänster): Ronny Danielsson (M), Henrik Blind (MP), Ingrid Metelius (S), Jéremy L´Helguen (V) och Joar Mikkelsson (FJK) i Kultur- och fritidsnämnden, Jokkmokks kommun.


Publicerad: 2023-12-08 10:35. Ändrad: 2023-12-08 11:44.


Kommun & Samhälle25 juni 2024

Tyck till om Jokkmokk

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan, som ska ange en långsiktig riktning för hur Jokkmokk kommun ska utvecklas som samhälle och plats.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Möjlig nyetablering av vätgasproduktion

Vattenfall har nu lämnat in en ansökan om planbesked för storskalig vätgasproduktion i Jokkmokks kommun. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningar för verksamheter inom produktion och lagring av vätgas.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i den västligaste delen av Norrbottens län, inklusive i fjälltrakterna i Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle29 maj 2024

Digitaliseringsgruppen i Jokkmokk

Digitala verktyg, skärmtid i undervisningen och introduktionen av AI - detta är några av de frågor som digitaliseringsgruppen i Jokkmokks kommun har på agendan. Tillsammans med personal inom barn och utbildning verkar de för att digitaliseringen sker på rätt sätt, och att den ska vara till nytta för barn och unga i skolan.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter