Information om den pågående omvandlingen av skolan och förskolan i Kommunen

Ombyggnationerna av Östra skolan och Västra skolan/Fjällbacken går nu in i sista etappen. På Östra skolan har tidigare outnyttjade lokaler byggts om, det har renoverats i klassrum och kompletterats med kapprum och toaletter på entréplan. Det har lagts extra vikt kring att skapa funktionella elevytor och grupprum i anslutning till undervisningslokaler.

Taggar: #Kommun, #Utbildning

Det finns en genomgående tanke kring val av material och färgsättning som är väl genomtänkt, modern och går i linje med den nyrenoverade aulan. 

Skolexpeditionen som tidigare låg i bortre delen av skolan ligger nu mer centralt i anslutning till huvudentrén. 

Elevhälsans lokaler dvs skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare, är flyttade till västra delen av skolan i anslutning till aulan. 

På Västra skolans södra sida byggs två nya förskoleavdelningar.  Byggnationerna är i full gång och beräknas stå färdiga i mitten av september. 

Tidigare orenoverade klassrum på Västra skolan har under sommaren delvis fått nya ytskikt och inredning. 

Utemiljön på Västra skolan/förskolan och Östra skolan håller på att rustas upp med diverse utematerial.

 Rivningsområdena vid Vuollerim och Porjus skolor har under sommaren återställts och grönytor har anlagts.

Arbetet med den Nya skolan i Vuollerim, som alltså blir en tillbyggnad till Nygårdens förskola,  är projekterad. Beslut om investering fattas under 2023 med beräknad byggstart under 2024.

Ännu är inte projekten i hamn men det känns hoppfullt, spännande och superroligt att vi i framtiden kan välkomna barn, elever och personal till fina och anpassade skol- och förskolelokaler. 

Mvh
Helen Isaksson Spik, Skolchef 
Erik Fagerström, chef samhälls- och infrastrukturfunktionen


Publicerad: 2023-08-18 11:46. Ändrad: 2023-08-21 10:20.


Kommun & Samhälle29 september 2023

Takbyte på Swebor

Swebor - byte av taket, belysningen, ventilationen med mera.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle28 september 2023

Byte av vatten- och avloppsledningar...

Jokkmokk kommuns gatukontoret med hjälp av entreprenören NyAB genomför ett projekt i Kåbdalis.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle26 september 2023

Har du en krislåda hemma?

En kris kan göra så att samhället som vi är vana vid förändras. Om elen försvinner kan du exempelvis inte ta ut kontanter i bankomater eller betala i butiker. Värmen försvinner, och det blir även svårt att laga och förvara mat.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle25 september 2023

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 (25 september - 1 oktober).

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter