Information om den pågående omvandlingen av skolan och förskolan i Kommunen

Ombyggnationerna av Östra skolan och Västra skolan/Fjällbacken går nu in i sista etappen. På Östra skolan har tidigare outnyttjade lokaler byggts om, det har renoverats i klassrum och kompletterats med kapprum och toaletter på entréplan. Det har lagts extra vikt kring att skapa funktionella elevytor och grupprum i anslutning till undervisningslokaler.

Taggar: #Kommun, #Utbildning

Det finns en genomgående tanke kring val av material och färgsättning som är väl genomtänkt, modern och går i linje med den nyrenoverade aulan. 

Skolexpeditionen som tidigare låg i bortre delen av skolan ligger nu mer centralt i anslutning till huvudentrén. 

Elevhälsans lokaler dvs skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare, är flyttade till västra delen av skolan i anslutning till aulan. 

På Västra skolans södra sida byggs två nya förskoleavdelningar.  Byggnationerna är i full gång och beräknas stå färdiga i mitten av september. 

Tidigare orenoverade klassrum på Västra skolan har under sommaren delvis fått nya ytskikt och inredning. 

Utemiljön på Västra skolan/förskolan och Östra skolan håller på att rustas upp med diverse utematerial.

 Rivningsområdena vid Vuollerim och Porjus skolor har under sommaren återställts och grönytor har anlagts.

Arbetet med den Nya skolan i Vuollerim, som alltså blir en tillbyggnad till Nygårdens förskola,  är projekterad. Beslut om investering fattas under 2023 med beräknad byggstart under 2024.

Ännu är inte projekten i hamn men det känns hoppfullt, spännande och superroligt att vi i framtiden kan välkomna barn, elever och personal till fina och anpassade skol- och förskolelokaler. 

Mvh
Helen Isaksson Spik, Skolchef 
Erik Fagerström, chef samhälls- och infrastrukturfunktionen


Publicerad: 2023-08-18 11:46. Ändrad: 2023-08-21 10:20.


Kommun & Samhälle16 maj 2024

Norrbottens 14 kommuner tog hem Vitalis stipendium 2024

Norrbottens 14 kommuner har tilldelats Vitalis stipendium 2024 för innovationsarbetet med ett gemensamt verksamhetssystem (Eko-system) för socialtjänsten. Priset delas ut varje år till innovationer inom vård, omsorg eller hälso- och sjukvård. Av 35 ansökningar togs tre finalister fram.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle25 april 2024

Information om offentliga majbrasor 2024

Offentlig majbrasa kräver tillstånd från Polisen. Nya bestämmelser gör att det även krävs dispens hos Samhällsbyggarnämnden för att elda.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle24 april 2024

Information från Försvarsmakten

Under vecka 18 genomför Försvarsmakten Immediate Response 24, IR24. IR24 är en del av en stor övningsserie inom Nato – Steadfast Defender 24.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle19 april 2024

Nu är det dags att ansöka om feriejobb

Nu kan du som född mellan 2006 och 2010, och som inte har (eller kommer att ha) fyllt 18 år i sommar, söka feriearbete. Sista ansökningsdag är den 19:e maj.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter