Ombyggnation av Östra skolan i Jokkmokk

Reinvestering och ombyggnation av Östra skolan i Jokkmokk. Jokkmokks kommun Fastighetskontoret, i samarbete med skolan, upphandlad arkitektbyrå, och tilldelade entreprenörer renoverar lokalerna för Östra Skolan i Jokkmokk.

Taggar: #Nyhet, #Kommun, #Företagsamhet, #Ung, #Utbildning, #Innovationer

Arbetet med att utveckla orådet kring Östra Skolan i Jokkmokk inleddes 2015 i och med upprättandet av en verksamhet som en mötesplats för kommunens ungdomar samt en omfattande invändig renovering av Jokkmokks sim- och sporthall. Nu fortsätter arbetet med fastighetsutveckling.

2022 färdigställdes renoveringen av Östra Skolans Aula. Anläggningen är en av de offentliga platser och lokaler i Jokkmokks kommun som har flest sittplatser för evenemang och samlingar. Aulan nyttjas vid event, av föreningar och i kommunens verksamhet - ett viktigt ansikte utåt som förmedlar en bild av Jokkmokk som de som nyttjar anläggningen bär med sig.

Jokkmokks kommun har beslutat om en förändrad skolstruktur som innebär omfattande anpassningar i Västra och Östra skolan. Satsningen är ett prioriterat projekt som bidrar till en modern och god arbetsmiljö i attraktiva lokaler.
Mer om den pågående anpassningen/ombyggnaden kommer att presenteras i kommande inlägg.

 


Publicerad: 2023-03-22 10:56. Ändrad: 2023-03-22 11:01. Ansvarig: Marc Sommarstråle


Kommun & Samhälle25 maj 2023

För dig som reser till Luleå 29-31 maj

Den 30–31 maj genomför EU:s och USA:s handels- och teknikråd ett möte i Luleå. I samband med mötet sker en del avspärrningar som kommer att påverka trafiksituationen och framkomligheten i centrala Luleå. Flera gator kommer att spärras av under perioden 29-31 maj. Flera busshållplatser i centrum kommer att stängas av och bussarna åker andra vägar.

Taggar: #Nyhet, #Kommun, #Turism
Kommun & Samhälle15 maj 2023

Norrbottens flygflottilj informerar: Arctic Challenge Exercise 2023

Under perioden 29 maj till 9 juni arrangerar Sverige, Finland, Norge och Danmark en internationell flygövning, där Finland är övningsledare och ansvarig för övningen. Övningen kallas Arctic Challenge Exercise 2023, eller ACE 23, genomförs för sjätte gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vartannat år.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle27 mars 2023

Västra skolan

Eftersom åk 4-5 flyttar från Västra skolan frigörs lokaler och två nya förskoleavdelningar tillkommer på Fjällbackens förskola som då kommer ha sex avdelningar.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle24 mars 2023

Jokkmokks kommun satsar stort på förskolans och skolans miljöer!

Just nu pågår renoveringar av Östra skolan inför den flytt av årskurs 4 och 5. Östra skolan blir därmed en 4-9 skola.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter