Platsvarumärket Jokkmokk

Jokkmokks kommun är känd för sin rika kulturhistoria och natursköna omgivningar. Platsvarumärket Jokkmokk bygger på dessa unika egenskaper och syftar till att marknadsföra kommunen som en attraktiv destination för både besökare, invånare och företagare.

Taggar:

Men Jokkmokks kommun hade inte varit komplett utan människorna som bor och verkar här.

Platsvarumärket Jokkmokk bygger på tre grundläggande värderingar:

  • Mångfald - Begreppet mångfald innebär för Jokkmokks kommun att se, förstå, värdesätta och tillvarata alla individers olikheter.

  • Jämlikhet - Jokkmokks kommun ska verka för att alla människors engagemang, initiativkraft och förnyelseförmåga tas till vara.

  • Jämställdhet - Jokkmokks kommun ska verka för att alla människors engagemang, initiativkraft och förnyelseförmåga tas till vara – oavsett kön.

Platsvarumärket Jokkmokk används för att marknadsföra kommunen som en attraktiv destination för både turism och företagande. Det syftar också till att stärka kommunens identitet och skapa en känsla av samhörighet bland invånarna. Genom att bygga på kommunens unika egenskaper och värderingar kan platsvarumärket Jokkmokk skapa en stark och positiv bild av kommunen, både nationellt och internationellt.


Publicerad: 2023-03-20 11:24. Ändrad: 2023-03-22 08:53.


Kommun & Samhälle25 maj 2023

För dig som reser till Luleå 29-31 maj

Den 30–31 maj genomför EU:s och USA:s handels- och teknikråd ett möte i Luleå. I samband med mötet sker en del avspärrningar som kommer att påverka trafiksituationen och framkomligheten i centrala Luleå. Flera gator kommer att spärras av under perioden 29-31 maj. Flera busshållplatser i centrum kommer att stängas av och bussarna åker andra vägar.

Taggar: #Nyhet, #Kommun, #Turism
Kommun & Samhälle15 maj 2023

Norrbottens flygflottilj informerar: Arctic Challenge Exercise 2023

Under perioden 29 maj till 9 juni arrangerar Sverige, Finland, Norge och Danmark en internationell flygövning, där Finland är övningsledare och ansvarig för övningen. Övningen kallas Arctic Challenge Exercise 2023, eller ACE 23, genomförs för sjätte gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vartannat år.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle27 mars 2023

Västra skolan

Eftersom åk 4-5 flyttar från Västra skolan frigörs lokaler och två nya förskoleavdelningar tillkommer på Fjällbackens förskola som då kommer ha sex avdelningar.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle24 mars 2023

Jokkmokks kommun satsar stort på förskolans och skolans miljöer!

Just nu pågår renoveringar av Östra skolan inför den flytt av årskurs 4 och 5. Östra skolan blir därmed en 4-9 skola.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter