Rastverksamheten - lyckat initiativ

Våren 2021 började arbetet med att skapa en mer stimulerande rastverksamhet. Nina, Karin och Ingela jobbar alla på olika sätt med eleverna under skoltid, på raster och på fritids. De såg ett behov och en möjlighet att skapa en bättre tillvaro för barnen under skoldagen.

Taggar: #Kommun, #Ung, #Utbildning, #Friluftsliv, #Barn

De senaste två åren har fritidspersonal på Jokkmokks kommun arbetat för att utveckla skolornas rastverksamhet. Detta innebär att elever får chansen att delta i en variation av olika sporter och aktiviteter på rasterna. Allt från barnens favorit gaga-boll till stafetter, promenader och schackspel organiseras. Initiativet har gett positivt gehör från både lärare och elever.

Våren 2021 började arbetet med att skapa en mer stimulerande rastverksamhet. Nina, Karin och Ingela jobbar alla på olika sätt med eleverna under skoltid, på raster och på fritids. De såg ett behov och en möjlighet att skapa en bättre tillvaro för barnen under skoldagen.

- Vi vill att alla elever ska kunna känna en delaktighet på rasten och inte känna sig ensamma. Just det här att motverka utanförskap, det är utropstecknet för det här arbetet, berättar de.

På senare tid så har initiativet fått ytterligare förstärkning i arbetet. Mikaela Emretsson och Lovisa Hannu har under året varit med och planerat och genomfört många aktiviteter. Deras bidrag till att driva rastverksamheten framåt har betytt mycket, berättar Ingela.

Gruppen lägger stort fokus på att skapa aktiviteter som kan aktivera barnen. Nina, som utöver sitt arbete på fritids är biträdande rektor, framhåller vikten av att barnen får röra på sig.

- Det finns massor av forskning som pekar på de positiva effekterna av barns fysiska aktivitet. Vi försöker rikta in oss på aktiviteter som verkligen ger dem möjlighet att vara aktiva, förklarar hon.

Det handlar också om att arbeta med relationer – både mellan elever men även mellan barnen och de vuxna.

- Det relationella lärandet är även det i centrum. Vi som är ute på rasterna med aktiviteter har förmånen att vi bygger så starka relationer med eleverna. Man kommer i kontakt och har relation med i princip alla elever på skolan, och de kan komma även utanför rasterna och fråga saker. Det är så viktigt för tryggheten, säger Karin.

För de här medarbetarna inom fritids är det otroligt viktigt att vara lyhörda och att lyssna på barnen. För att se vad initiativet har betytt för skolan så har gruppen genomfört två enkäter för att se vad lärare och elever tänker om aktiviteterna – och feedbacken är positiv. En stor del av eleverna uppger att rastverksamheten har minskat elevkonflikter. Elevernas enkätsvar säger bland annat att ”alla har något att göra istället för att bara gå runt och förstöra” och att ”det finns alltid en vuxen som kan hjälpa till”.

Dessutom har nästan alla barn som svarat bekräftat att initiativet minskar känslan av ensamhet. ”man blir inte ensam fast man inte tillhör något kompisgäng” svarar en elev. ”det är viktigt för de som är blyga” svarar en annan. Även Lärarna beskriver positiva effekter från initiativet i enkäten som riktats till medarbetarna.

Den stora utmaningen med rastverksamheten är att kommunen har brist på vikarier, något som ibland gör att aktiviteter ibland ställs in när sjukfrånvaron är hög. Då går gruppen in och stöttar i mer skolarbetet istället.

- Eleverna frågar ju vad planeringen för veckan blir, och när det ställs in blir de ledsna. Att få ihop till rasterna har varit utmaningen. Annars är det så fantastiskt, säger Karin.

Framöver så hoppas Nina, Ingela och Karin på att få fortsätta att utveckla initiativet kring rasterna, en önskan som även har utryckts från lärare och elever.

- Det här är en utvecklingsmöjlighet för en skola. Därför är vi så stolta över den här verksamheten och att tiden fylls med en sån glädje, berättar Nina.

 


Publicerad: 2023-06-27 13:32. Ändrad: 2023-06-28 09:57. Ansvarig: Tilde Elf


Kommun & Samhälle01 december 2023

15 minuter för din framtid!

Nu har du möjlighet att bidra till att göra våra kommuner mer framtidssäkra! Vi ber dig om 15 minuter av din tid för att fylla i en enkät. Den är anonym och resultaten används för att utveckla ett verktyg för bättre energiplanering i kommuner.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle20 november 2023

En vecka fri från våld

Den 20-26:e november pågår "En vecka fri från våld", en temavecka som belyser mäns våld mot kvinnor, och arbetet med att förebygga det stora samhällsproblem som våldet är. Programmet för veckan har ett stort antal arrangemang runt om i länet och digitalt.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle13 november 2023

Lapplands Gymnasium - Öppet hus

Välkomna på Öppet hus på Lapplands Gymnasium Jokkmokk! Måndag 27 nov kl. 18:00-20:00 anordnar Lapplands gymnasium Jokkmokk Öppet hus.

Taggar: #Kommun, #Ung, #Utbildning
Kommun & Samhälle19 oktober 2023

Samisk språkvecka 23 - 27 oktober 2023

Nu firar vi Gïelevåhkoe/ Giällavahkkuo/ Giellavahkko/ Giellavahkko/ Giellavahkku - Samisk språkvecka 2023. Syftet med den samiska språkveckan är att lyfta de samiska språkens status, och öka kunskapen om samiska språk och kultur i hela samhället

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter