Tyck till om Jokkmokk

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan, som ska ange en långsiktig riktning för hur Jokkmokk kommun ska utvecklas som samhälle och plats.

Taggar: #Kommun
Den är kommunens viktigaste samlade strategiska dokument som kommer vara vägledande för den framtida användningen av mark- och vattenområden, samt och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
 
Vi befinner oss i ett tidigt skede i framtagandet av översiktsplanen. Den kunskap och de synpunkter vi får in via dialoger tidigt i samhällsbyggnadsprocessen är ett viktigt underlag i arbetet. Kommunen vill därför gärna veta vad du har för tankar, idéer och synpunkter om Jokkmokks utveckling. 
 
Hur ser du på Jokkmokk idag och i framtiden? I vår digitala enkät kan du berätta för oss om just din upplevelse av att bo, leva i (eller besöka) Jokkmokks kommun. Vad är bra idag och vad kan bli bättre? Vad tror du är viktigt för framtiden i kommunen?
 
Ditt deltagande är anonymt och dina svar kan inte spåras till dig. Vi behöver ditt svar senast 31 augusti 2024.
 
Du kan nå enkäten via följande länk: Dialog Jokkmokk ÖP (arcgis.com)

Publicerad: 2024-06-25 20:43. Ändrad: 2024-06-25 20:43.


Kommun & Samhälle31 maj 2024

Möjlig nyetablering av vätgasproduktion

Vattenfall har nu lämnat in en ansökan om planbesked för storskalig vätgasproduktion i Jokkmokks kommun. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningar för verksamheter inom produktion och lagring av vätgas.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i den västligaste delen av Norrbottens län, inklusive i fjälltrakterna i Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle29 maj 2024

Digitaliseringsgruppen i Jokkmokk

Digitala verktyg, skärmtid i undervisningen och introduktionen av AI - detta är några av de frågor som digitaliseringsgruppen i Jokkmokks kommun har på agendan. Tillsammans med personal inom barn och utbildning verkar de för att digitaliseringen sker på rätt sätt, och att den ska vara till nytta för barn och unga i skolan.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle16 maj 2024

Norrbottens 14 kommuner tog hem Vitalis stipendium 2024

Norrbottens 14 kommuner har tilldelats Vitalis stipendium 2024 för innovationsarbetet med ett gemensamt verksamhetssystem (Eko-system) för socialtjänsten. Priset delas ut varje år till innovationer inom vård, omsorg eller hälso- och sjukvård. Av 35 ansökningar togs tre finalister fram.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter