Medborgarundersökning

Vad är du som invånare i Jokkmokks kommun nöjd med och vad kan förbättras?

Taggar: #Kommun

Vartannat år deltar Jokkmokks kommun i SCB:s årliga medborgarundersökning. I årets omgång deltar 162 kommuner. Totalt får 211 977 personer runt om i Sverige en enkät i brevlådan. I Jokkmokk kommer 1000 slumpvis utvalda personer få brevet och därmed möjlighet att tycka till.

För att vår kommun ska fortsätta vara en bra plats att bo och leva på oavsett ålder och vart i kommunen man är bosatt, så är det viktigt att ta del av vad invånarna tycker, menar Roland Boman, kommunstyrelsens ordförande. Ett sätt är att ta del av vad som framkommer i medborgarundersökningen, som precis i dagarna har skickats ut till 1000 personer i vår kommun. Invånarnas svar är viktig ur många perspektiv. En del av statistiken används för att följa upp mål som är satta i kommunens strategidokument, men kan även nyttjas av politiker och tjänstemän inför förslag till insatser, underlag och utredningar.

I enkäten finns möjlighet att tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. Men även hur den kommunala servicen upplevs inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

För att få bra kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. Du kan välja att besvara undersökningen antigen på pappersenkät eller via webben. Resultaten av höstens undersökning kommer skickas ut till de deltagande kommunerna i årsskiftet. Tidigare års medborgarundersökningar, finns presenterat på Jokkmokks kommuns hemsida.

Om det finns några frågor om undersökningen kontakta:
Marietta Norlén 0971-171 15
marietta.norlen@jokkmokk.se


Publicerad: 2023-09-04 08:39. Ändrad: 2023-09-04 09:05.


Kommun & Samhälle16 maj 2024

Norrbottens 14 kommuner tog hem Vitalis stipendium 2024

Norrbottens 14 kommuner har tilldelats Vitalis stipendium 2024 för innovationsarbetet med ett gemensamt verksamhetssystem (Eko-system) för socialtjänsten. Priset delas ut varje år till innovationer inom vård, omsorg eller hälso- och sjukvård. Av 35 ansökningar togs tre finalister fram.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle25 april 2024

Information om offentliga majbrasor 2024

Offentlig majbrasa kräver tillstånd från Polisen. Nya bestämmelser gör att det även krävs dispens hos Samhällsbyggarnämnden för att elda.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle24 april 2024

Information från Försvarsmakten

Under vecka 18 genomför Försvarsmakten Immediate Response 24, IR24. IR24 är en del av en stor övningsserie inom Nato – Steadfast Defender 24.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle19 april 2024

Nu är det dags att ansöka om feriejobb

Nu kan du som född mellan 2006 och 2010, och som inte har (eller kommer att ha) fyllt 18 år i sommar, söka feriearbete. Sista ansökningsdag är den 19:e maj.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter