Medborgarundersökning

Vad är du som invånare i Jokkmokks kommun nöjd med och vad kan förbättras?

Taggar: #Kommun

Vartannat år deltar Jokkmokks kommun i SCB:s årliga medborgarundersökning. I årets omgång deltar 162 kommuner. Totalt får 211 977 personer runt om i Sverige en enkät i brevlådan. I Jokkmokk kommer 1000 slumpvis utvalda personer få brevet och därmed möjlighet att tycka till.

För att vår kommun ska fortsätta vara en bra plats att bo och leva på oavsett ålder och vart i kommunen man är bosatt, så är det viktigt att ta del av vad invånarna tycker, menar Roland Boman, kommunstyrelsens ordförande. Ett sätt är att ta del av vad som framkommer i medborgarundersökningen, som precis i dagarna har skickats ut till 1000 personer i vår kommun. Invånarnas svar är viktig ur många perspektiv. En del av statistiken används för att följa upp mål som är satta i kommunens strategidokument, men kan även nyttjas av politiker och tjänstemän inför förslag till insatser, underlag och utredningar.

I enkäten finns möjlighet att tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. Men även hur den kommunala servicen upplevs inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

För att få bra kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. Du kan välja att besvara undersökningen antigen på pappersenkät eller via webben. Resultaten av höstens undersökning kommer skickas ut till de deltagande kommunerna i årsskiftet. Tidigare års medborgarundersökningar, finns presenterat på Jokkmokks kommuns hemsida.

Om det finns några frågor om undersökningen kontakta:
Marietta Norlén 0971-171 15
marietta.norlen@jokkmokk.se


Publicerad: 2023-09-04 08:39. Ändrad: 2023-09-04 09:05.


Kommun & Samhälle29 september 2023

Takbyte på Swebor

Swebor - byte av taket, belysningen, ventilationen med mera.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle28 september 2023

Byte av vatten- och avloppsledningar...

Jokkmokk kommuns gatukontoret med hjälp av entreprenören NyAB genomför ett projekt i Kåbdalis.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle26 september 2023

Har du en krislåda hemma?

En kris kan göra så att samhället som vi är vana vid förändras. Om elen försvinner kan du exempelvis inte ta ut kontanter i bankomater eller betala i butiker. Värmen försvinner, och det blir även svårt att laga och förvara mat.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle25 september 2023

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 (25 september - 1 oktober).

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter