Vattenfalls "Polstjärnan" i Jokkmokk bidrar till ett campus för kompetens inom energifrågor

Tack vare ett långsiktigt samarbete mellan Vattenfall och Jokkmokks kommun startar nu ett omfattande och viktigt prestigeprojekt. Etableringen av ett nytt campus i Jokkmokk väntas få positiva effekter, både för kommunens utbildningsutbud och för den framtida kompetensförsörjningen inom energibranschen.

Taggar: #Kommun

Valet av plats är gjort med visionen att vattenfalls nya kontor och driftcentral "Polstjärnan" ska bli ett nav för utbildning och kunskap inom energiproduktion och energidistribution. Området, som är strategiskt placerat längs Storgatan i Jokkmokk, har föreslagits för att främja samarbete mellan utbildningarna inom Lapplands Lärcentra, Lapplands Gymnasium och Vattenfalls verksamheter. Vattenfalls närvaro i området stärker utbildningarnas attraktivitet samtidigt som utbildningarna väntas kunna bidra till energisektorns långsiktiga kompetensförsörjning. Parallellt med etableringen av det nya kontoret så sker en rad positiva kringeffekter till det som benämns campus. Ett exempel är ett nytt övningsområde med inriktning mot elnät, något som även gynnar utbildningarna. Området kommer att vara till stor nytta inom utbildningarna då studenterna får tillgång till värdefull hands-on erfarenhet som kompletterar det teoretiska lärandet.

Samarbetet mellan parterna innefattar även en mer kostnadseffektiv fastighetsutveckling för fastigheter kopplade till skolan. Kommunens fastighetsbestånd kommer anpassas efter vad utbildningarna behöver, samtidigt som Vattenfalls nya kontorsbyggnad kommer utformas för att möta dagens och framtidens behov.

Bestämmelserna om områdets gestaltning i den nya detaljplanen siktar på att skapa samhörighet med den omgivande bebyggelsen. Målet är en god helhetsverkan och en medveten utformning av ny bebyggelse, särskilt med hänsyn till planområdets centrala placering i Jokkmokks tätort.

Med nyligen undertecknat köpekontrakt för projektets markområde tas nu de första stegen mot att förverkliga projektet, som planeras att vara klart år 2026. Arbetet med att anpassa utbildningslokalerna inleds under maj 2024, med målsättningen att ha dem färdigställda till skolstarten samma år.

Kommunalråd Roland Boman och kommunchef Lars Eriksson undertecknar köpeavtalet för Jokkmokks kommuns del


Publicerad: 2024-03-20 08:37. Ändrad: 2024-03-20 08:39.


Kommun & Samhälle19 april 2024

Nu är det dags att ansöka om feriejobb

Nu kan du som född mellan 2006 och 2010, och som inte har (eller kommer att ha) fyllt 18 år i sommar, söka feriearbete. Sista ansökningsdag är den 19:e maj.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle26 mars 2024

Tillfälligt skoterförbud

Nu finns beslut på fler tillfälliga skoterförbudsområden (förutom Kabla), Ulldevis, Njunjes och Vaisaområdet. För mer information om gällande datum och bestämmelser, se vår sida om skoterförbud.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle12 mars 2024

Dagcenter håller ordning

Från och med den 1:a januari i år är det Jokkmokks kommun som ansvarar för återvinningsstationerna i kommunen. Till hjälp har kommunen frivilliga stationsvärdar, och för två stationer i Jokkmokk är det gänget på Dagcenter som är värdar.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle14 februari 2024

SCB:s medborgarundersökning 2023

Nu går det att ta del av SCB:s medborgarundersökning som genomfördes i slutet på 2023, på uppdrag av Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter