Försäkringar

I Jokkmokks kommun är alla barn och elever olycksfallsförsäkrade, dygnet runt och oavsett hemkommun. Har du funderingar kring detta kan du läsa mer här.

Kommunolycksfallsförsäkring

Kommunens olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfallsskada som orsakar kroppsskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Den ersätter läke-, tandskade-, rese- och merkostnader, tekniska hjälpmedel samt invaliditets- och dödsfallsersättning.

Försäkringen gäller dygnet runt och hela året för samtliga barn och elever, oavsett hemkommun. Den gäller både elever och barn i kommunal och annan regi, och omfattar barn i förskola, förskoleklass, grundskola samt ensamkommande flyktingbarn.

Gäller under verksamhetstid för Arbetsmarknadsfunktionen, yrkesutbildning samt LSS-daglig verksamhet för vuxna.

Skadeanmälan till Svedea:

Anmälan kan ske antingen digitalt direkt på webben eller via inskickad/mejlad blankett. För att anmäla skadan digitalt via internet: www.svedea.se
Välj ”Övriga” och sedan ”Kommunolycksfall”. Klicka på ”Skadeanmälan” och därefter på länken ” Till skadeformuläret”. Ange Jokkmokks kommun som försäkringstagare.

Om du väljer att skriva ut eller ladda ner blanketten (finns till höger i menyn på denna sida) går det bra att maila till skadorforetag@svedea.se alternativt posta den till:

Svedea AB
Kommunolycksfall
Box 3489
103 69 Stockholm

Du kan även anmäla skadan till Svedea via telefonnummer: 0771–160 199, vardagar 8-17.
Detta nummer fungerar även som journummer dygnet runt vid akuta skador.

* Tänk på att alltid uppsöka läkare anslutna till försäkringskassan och spara alla utlägg/kvitton i original för eventuell ersättning från försäkringsbolaget.


Publicerad: 2014-07-01 17:58. Ändrad: 2021-01-12 13:48.