Försäkringar

I Jokkmokks kommun är alla barn och elever olycksfallsförsäkrade, dygnet runt och oavsett hemkommun. Har du funderingar kring detta kan du läsa mer här.

Kommunolycksfallsförsäkring

Kommunens olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfallsskada som orsakar kroppsskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Den ersätter läke-, tandskade-, rese- och merkostnader, tekniska hjälpmedel samt invaliditets- och dödsfallsersättning.

Försäkringen gäller dygnet runt och hela året för samtliga barn och elever, oavsett hemkommun. Den gäller både elever och barn i kommunal och annan regi, och omfattar barn i förskola, förskoleklass, grundskola samt ensamkommande flyktingbarn.

 

Skadeanmälan till Svedea:

Enklaste sättet att anmälan en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida,

www.svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall.

På vår hemsida hittar du även skadeblanketter och annan skaderelaterad information. Har du inte

möjlighet att anmäla skadan online går det bra att kontakta oss via telefon, mejl eller post.

Vår skadeavdelning är öppen vardagar 8 -17

(vid akuta skador övrig tid når du skadejour på sammanummer).

Telefonnummer: 0771-160 199

Mejl: skadorforetag@svedea.se

Svedea AB

Skador företag

Box 3489

103 69 STOCKHOLM


Publicerad: 2014-07-01 17:58. Ändrad: 2023-10-06 09:13.