En dag i förskoleklass

I förskoleklass använder man förskolepedagogiken och varvar lek, rörelse med skapande och ”skoljobb”.

Skoldagen börjar kl 08.00 och slutar kl 13.00. Före och efter skoltid kan barnen vistas på fritidshem. Fritidshemmets lokaler är integrerade i förskoleklassens. 

 

Såhär kan en vanlig dag i förskoleklass se ut:

  • 08.00 Morgonmöte. Vi går igenom vem är här idag, vem som vi saknar, vilken dag det är och hur den kommer att se ut.
  • 08.20 Arbetspass med avbrott för fruktstund och ibland utevistelse
  • 10.30 Lunch i matsalen
  • 11.00 Sagostund
  • 11.30 Utevistelse (om vädret tillåter)
  • 12.00 Valstund
  • 13.00 Vi avslutar  med en samling där vi går igenom dagen och det vi gjort

 

Ett arbetspass kan bestå av: Språklek, matematik, tema/projektarbeten mm.

Tanken är att barnen under sitt år i förskoleklass skall växa in i skolans miljöer och successivt få ta ett större ansvar.

Avvikelser i schema och upplägg kan ske mellan olika skolor och huvudmän. Exemplet ovan är hämtat från Västra skolan.


Publicerad: 2018-03-06 13:56. Ändrad: 2020-08-19 13:24.