Förändring

Om förändring gällande inkomst, vistelsetid eller familjesituation uppstår måste du lämna in en ändringsanmälan.

Om vistelsetid, inkomst eller familjesituation

Platsinnehavare är skyldig att lämna uppgift om förändrad inkomst, vistelsetid och familjeförhållanden. I och med att avgiften för förskola samt fritidshem baseras utifrån hushållets inkomst är alla förändringar av vikt.

En gång per år görs inkomstförfrågan. Kontroll av lämnad uppgift kan komma att ske hos arbetsgivare eller skatteverket. Om inte inkomstuppgift lämnas, debiteras avgift motsvarande maxbelopp i taxan.

Blanketten gällande förändring lämnas in till skolexpedition.

Schema utifrån vistelsetid

Du lämnar in de tider ditt barn behöver vara på förskolan och dessa ska svara mot vårdnadshavares arbets- eller studieschema inklusive skälig tid för resa till och från arbetet. 

Föräldraledighet med nytt syskon

Under tiden du är föräldraledig med ett nytt syskon har barnet rätt till förskola 15h per vecka.

Ni betalar endast 3/8 av maxtaxa. Lämna till skolexpeditionen ifylld Ändringsanmälan så att er avgiftsändring kan registreras.

Arbetssökande

Arbetssökande föräldrar har precis som föräldralediga föräldrar rätt till förskola 15h per vecka.

Ni betalar endast 3/8 av maxtaxa. Lämna ifylld Ändringsanmälan till skolexpeditionen så att er avgiftsändring kan registreras.


Publicerad: 2014-07-16 15:08. Ändrad: 2019-11-27 14:02.

När kan det vara viktigt att höra av sig till skolexpedition om en förändring?

Vi har samlat några exempel:

  • Inkomstförändringar såsom löneökning, ökad/minskad lön
  • Föräldraledighet med nytt syskon
  • Sjukskrivning
  • Arbetslöshet
  • Separation eller ihopflytt