Fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Den som vill bedriva och få rätt till bidrag för enskild förskoleverksamhet (fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg) ska ansöka om detta hos Barn och Utbildningsnämnden. Ansökan gällande godkännande och rätt till bidrag kan göras av ett bolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ. Ansökan ska följa dessa riktlinjer och göras på särskild blankett.


Publicerad: 2021-04-07 11:01. Ändrad: 2021-04-07 11:01.