Omsorg på obekväm arbetstid

Inom förskolan erbjuds endast barnomsorg vardagar mellan 06.15-18.30.

Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm tid men försöker tillgodose behovet under vissa förutsättningar.

Då det har blivit svårare för verksamheten att rekrytera personal så beslutade Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-16 att genomföra tillfälliga förändringar i riktlinjerna och att en utvärdering skulle göras.

Då intresset inte visat sig vara så stort för omsorg på obekväm arbetstid så kvarstår förändringen året ut, dvs. barnomsorg erbjuds under tiderna kl. 06.15–18.30 inom kommunens samtliga förskolor och fritidshem.


Publicerad: 2014-07-16 15:07. Ändrad: 2020-04-01 09:06.

Riktlinjer och blanketter

Riktlinjer

Ansökningsblankett