Verksamhet  och regler

I Jokkmokks kommun har fritidshemmen öppet måndag-fredag från klockan 06.15 fram till skolan börjar, och från att skolan slutar fram till 18.30.

Integrerad verksamhet

I Jokkmokks kommun är fritidsverksamheten integrerad med skolan. Det innebär att både lokaler och personal är densamma som eleverna möter under sin skoldag. 

 

Rätt till plats

Vårdnadshavare till elever från och med förskoleklass till och med vårterminen det år då de fyller 13 år kan ansöka om plats på fritidshem i den omfattning det behövs med hänsyn till arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga har även rätt till fritidplats 10h/ per vecka

 

Kontaktuppgifter 

För att fritidshemmet ska kunna komma i kontakt med vårdnadshavare behövs aktuella kontaktuppgifter. Det är vårdnadshavares ansvar att se till att fritidshemmet har det genom att uppdatera e-postadress och mobilnummer.  Ni anmäler detta via avsedd blankett

 

Schema & vistelsetider

När eleven blivit placerat på fritidshem ska vårdnadshavare lämna in schema över elevens vistelsetid. Schemat ska vara löpande. Det vill säga att schemat gäller till dess att nytt schema lämnas in. Tillfälliga schematider meddelas direkt till fritidshemmet. Kom ihåg att om arbets- eller studietider ändras eller om vårdnadshavare blir arbetssökande, sjukskriven eller föräldraledig ska nytt schema lämnas in av vårdnadshavare. Schemat läggs utifrån de behov familjen har och ska svara mot vårdnadshavares arbets- eller studieschema inklusive skälig tid för hämtning och lämning.

Schema finner ni här

Vid skollov

Nytt schema/kompletterande schema vid skollov kan komma att behöva lämnas in. Ert fritidshem skickar löpande ut förfrågningar gällande lov via schoolsoft eller mail.

För barn med arbetssökandeplats eller syskonplats omfördelas deras 10 timmar per vecka till 5 timmar per dag under måndag och tisdag.

 

Frånvaro och ledighet 

Sjukdom, sommarsemester, julledighet, sportlov, påsklov och övrig semester anmäls direkt till fritidshemmet. Elev har inte rätt att vara på fritidshem när vårdnadshavare har semester eller annan ledighet (till exempel flextid, kompensationsledighet och lov).


Publicerad: 2014-07-16 15:08. Ändrad: 2021-07-02 11:22.