Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande plats i fritidshem. Finner du inte svar på din fråga här är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du till höger

 • Vad är fritidshem?

Fritids är ett frivilligt komplement till skoldagen som man ansöker och är öppet den del av dagen ditt barn inte går i skolan och hela dagar under lov. Plats i fritdshem är avgiftbelagt.

 Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

 • När och hur ansöker jag om fritidshemsplats för mitt barn?

Du ansöker om plats på fritidshem så fort du har ett behov. Mer information och ansökningblankett hittar du  här

 • Är det kö till fritidshem?

Nej, vi har inga köer till fritidshem. Ditt barn får en placering på fritidshem så fort den inkomna ansökan är handlagd.

 • Hur länge har mitt barn rätt till fritidshemsplats?

Från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

 • Hur får jag veta om mitt barn har fått en plats?

När vi handlagt din ansökan och startdatum för platsen är bestämt meddelar vi dig antingen via telefon eller post.

 • Vad händer om jag har angett fel inkomstuppgift?

Om du har angett fel inkomstuppgift debiteras fel avgift och retroaktiv debitering av din fritidshemsplats kan bli aktuell. Kontakta skolexopeditionne och lämna in en ändringsanmälan med aktuella uppgifter. De inkomst­uppgifter du lämnar kan komma att jämföras mot Skatteverkets uppgifter. 

 • Vad är hushållets avgiftsgrundande inkomst?

​Som avgiftsgrundande inkomst räknas makes, makas, sambos sammanlagda inkomst oavsett släktskap till barnet. Läs mer om detta här.

 • Betalar jag avgift alla månader på året?

​Det finns ingen avgiftsfri månad. Du betalar samma avgift tolv månader om året. Det gäller även om barnet är sjukt.

 • Barnet har växelvist boende – kan jag ha barnet på två fritidshem?

​Nej, barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan bara ha placering vid ett fritidshem.

 • Mitt barn går över till förskoleklass från förskola– hur debiteras avgiften? 

​När barnet går över från förskola till förskoleklass flyttas barnet automatisk över till fritidshem under förutsättning att ni inte sagt upp platsen i förskola . Förskoleavgiften debiteras till och med den 31 juli. Avgift för fritidshem debiteras från och med den 1 augusti.

 • Hur och när ska jag anmäla min inkomst?

Du anmäler din bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad vid ansökningstillfället.
Som vårdnadshavare är du skyldig att anmäla en inkomstförändring så fort som möjligt till kommunen.

 • Måste jag uppge min partners inkomst även om min partner inte är vårdnadshavare till mitt barn?

Ja, det måste du om ni är gifta eller sammanboende. För gifta och sammanboende ligger bådas inkomst till grund för avgiften även om din partner inte är vårdnadshavare till ditt barn.

 • Har mitt barn rätt till fritidshem om jag är arbetssökande eller föräldraledig?

Ja, i Jokkmokks kommun har barn rätt till fritidshem 10h/per vecka under tiden någon av vårdnadshavarna är arbetssökande eller föräldraledig. Tiden är fördelad 2h per dag i direkt anslutning till skoldagens slut.

 • Har mitt barn rätt till fritidshem om jag blir sjukskriven?

Ja, förutsatt att det finns arbete i grunden, har ditt barn rätt att gå kvar på fritidshemmet ordinarie tider.

 • Finns det omsorg på obekväm arbetstid för barn i fritdshem?

Nej, I Jokkmokks kommun erbjuds barnomsorg utifrån behov fram till kl 18.30

 • Hur säger jag upp fritidshemsplatsen?

Via avsedd blankett. Information om uppsägning av fritidshemsplatsen  och blankett  finner du här.

 • Hur lång uppsägningstid är det för fritidshemsplatsen?

Uppsägningstiden är två månader från det att anmälan har kommit in till skolexpeditionen, om inte senare datum angivits som sista dag.

 • Kan jag säga upp fritidshemsplatsen under sommaren eller för en period?

Ja, det kan du. När du åter är i behov av en fritidshemsplats så ansöker du i sådana fall på nytt. Tänk dock på att lämna in både uppsägnings- och ansökningsblanketten i god tid.


Publicerad: 2018-03-08 14:10. Ändrad: 2021-11-22 15:16.

Kontakt

Rektor

Ulrika Ögren

Rektor

Telefon: 0971 17252
Epost:
ulrika.ogren@jokkmokk.se

Johanna Svonni

Skoladministratör

Telefon: 0971-17253
Epost:
johanna.svonni@jokkmokk.se