Ansökan och uppsägning

Här kan du som vårdnadshavare läsa mer om hur du ansöker eller avslutar plats i fritidshem till ditt barn.

Barn i åldern 6-12 år som är folkbokförda i Jokkmokks kommun har rätt till plats inom  fritidshem om vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig.

Ansökan 

Plats i fritidshem kan tilldelas när anmälan inkommit och antecknats.
Ansökningsblanketten finner ni till höger i menyn för de kommunala fritidshemmen, ansökan till sameskolans fritidshem görs via deras hemsida.

 

Uppsägning

Uppsägningstiden är två (2) månader från det att anmälan har kommit in till skolexpeditionen, om inte senare datum angivits som sista dag. Uppsägning ska ske skriftligt.

Avgift tas ut under uppsägningstiden, oavsett om barnet använder platsen eller ej.

Uppsägningsblankett återfinnes nedan eller använd e-tjänsten.


Publicerad: 2014-07-16 15:08. Ändrad: 2021-11-22 15:13.

Kontakt

Skolexpeditionen

Västra skolan

Adress: Åsgatan 4
Postadress: 962 32 JOKKMOKK
Telefon: 0971-172 53

Johanna Svonni

Skoladministratör

Telefon: 0971-17253
Epost:
johanna.svonni@jokkmokk.se